Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Ηπειρωτών του Εξωτερικού, εξέδωσε ανακοίνωση για την απογραφή πληθυσμού που θα διεξαχθεί πριν τη λήξη του έτους στην Αλβανία. Σε αυτή θα κληθούν οι λαοί της χώρας να δηλώσουν, μεταξύ άλλων, την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται και καυτηριάζεται η προσπάθεια ορισμένων σωβινιστικών κύκλων της Αλβανίας να μην επιτρέψουν την εκδήλωση διαφορετικών αντιλήψεων με την ψήφιση ενός νόμου που θα επιβάλλει πρόστιμο σε όσους δηλώσουν ταυτότητα διαφορετική από αυτά που καταγράφονται στα επίσημα αρχεία του κράτους.Η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ηπειρωτών εξωτερικού αναφέρει:

Το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Ηπειρωτών του Εξωτερικού (WCEA) παροτρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσου ν ότι η απογραφή που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα στην Αλβανία, και η οποία θα καταμετρά τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, θα διεξαχθεί χωρίς εμπόδια, χειραγώγηση, παρενοχλήσεις ή εκφοβισμούς.

Ο εκφοβισμός έχει ήδη αρχίσει. Νωρίτερα, αυτό το έτος, το αλβανικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 δολαρίων, και το οποίο αντιστοιχεί σε αρκετούς μηνιαίους μισθούς στην Αλβανία, σε όσους δηλώσουν στην απογραφή εθνική ταυτότητα διαφορετική από αυτή που είχε καταχωρηθεί στα αρχεία της οικογένειάς τους. Αυτός ο νόμος παραβιάζει το αλβανικό Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο, το οποίο αναφέρει ότι τα άτομα έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν οποιαδήποτε εθνική ταυτότητα σύμφωνα με το αίσθημα του ανήκειν, και είναι απίθανο να εκτελεστεί για τους λόγους αυτούς.

Αλλά δεν πέρασε, ωστόσο, μόνο για να εκφοβίσει τα μέλη της μειονότητας που φοβάται να δηλώσει την εθνική της ένταξη στη διάρκεια της μακράς σταλινικής εξουσίας της χώρας από το φόβο της τιμωρίας. Οι υποστηρικτές του νόμου θεωρούν ότι πολλοί Αλβανοί δεν έχουν επίγνωση των συνταγματικών δικαιωμάτων τους και δεν θα δηλώσουν την εθνική τους ταυτότητα στη νέα απογραφή από το φόβο ότι θα τους επιβληθεί πρόστιμο, εάν δεν συμπίπτει με τα παλιά αρχεία.

Η WCEA καλεί την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες ώστε οι εκπρόσωποί τους στην Αλβανία να εκδώσουν ανακοινώσεις ότι οι πολίτες της χώρας, μπορούν να δηλώσουν τις εθνοτικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις τους χωρίς να φοβούνται για αντίποινα, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των προστίμων που απαιτεί η νέα νομοθεσία.

"Οι αλβανικές αρχές και πολλοί νομοθέτες έχουν κατ 'επανάληψη προσπάθησει να υποβαθμίσουν τον αριθμό των ομογενών και των άλλων μειονοτήτων της χώρας, ώστε να μπορούν να τους στερούν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματά τους," δήλωσε ο Πρόεδρος WCEA Χρήστος Δήμου. «Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην διαιώνιση αυτής της πολιτικής και οι Αλβανοί πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται, και ότι έτσι μπορούν να δηλώσουν εθνική ταυτότητά τους ελεύθερα στη νέα απογραφή. Μόνο οι ΗΠΑ και η ίδια η Ε.Ε. έχουν το κύρος στην Αλβανία για να πείσουν τους πολίτες της ότι μπορούν να δηλώσουν τις εθνικές και θρησκευτικές ταυτότητες τους χωρίς φόβο τυχόν μετέπειτα αντιποίνων. Και τους καλούμε να δώσουν αυτές τις εγγυήσεις, το συντομότερο δυνατό. "

Η WCEA καλεί επίσης όλους τους διεθνείς οργανισμούς που θα επιβλέπουν την απογραφή να λάβουν κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσουν ότι οι Αλβανοί έχουν ευρεία και ανεμπόδιστη ευκαιρία να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν εκθέσεις απογραφής τους και να διασφαλίσουν ότι οι δηλώσεις τους αντιστοιχούν σε μια πλήρη και ακριβή καταμέτρηση.


Ολόκληρη η ανακοίνωση στα αγγλικά έχει ως εξής:

Press Office - September 9, 2011
FOR IMMEDIATE RELEASE
WORLD EPIROTES RAISE ALARM IN U.S.,
EUROPE ON ALBANIAN CENSUS

The World Council of Epirotes Abroad (WCEA) urges the United States and the European Union to take measures to insure that a census scheduled for next month in Albania, which will count ethnic and religious minorities for the first time in decades, is conducted without hindrance, manipulation, harassment or intimidation.

The intimidation has already begun. Earlier this year the Albanian parliament passed a law stating that a fine of $1,000, which is several months wages in Albania, will be levied on those who declare an ethnic identity in the census that was not registered on their family records. This law violates both the Albanian Constitution and international law, which states that individuals have a right to declare any ethnic identity to which they feel they belong, and it is unlikely to be enforced for those reasons.

But it was passed nevertheless solely to intimidate minority members who were afraid to declare an ethnic affiliation during the country’s long Stalinist rule and are afraid they will be punished if they do so now. Supporters of the law believe that many Albanians are unaware of their constitutional rights and will not declare their ethnic identity in the new census out of fear they will be fined if it does not coincide with old records.

The WCEA is calling Washington and Brussels to have their representatives in Albania to issue statements that the country’s citizens may declare their ethnic and religious affiliations without fear of reprisals, including payment of fines called for by the new legislation.

“Albanian authorities and many legislators have consistently tried to downplay the number of ethnic Greeks and other minorities in the country so they can deny them their basic human rights,” declared WCEA President Chris Dimou. “The new law aims at perpetuating that policy and Albanians must know that they need not fear it so they can declare their ethnic identities freely in the new census. Only the U.S. and he E.U. have the prestige in Albania to convince its citizens that they can declare their ethnic and religious identities without any fear of any reprisals afterward. And we urge them to give them those assurances as soon as possible.”

The WCEA also calls on all international organizations that will oversee the census to take every precaution to insure that Albanians have ample and unhindered opportunity to fill out and submit their census reports and to insure that their declarations are fully and accurately counted. “It is clear from the law recently passed to intimidate Albanians that powerful reactionary forces in the country are bent on subverting an honest count of the nation’s ethnic and religious minorities, and plan to use every means available to them to avoid it,” said honorary president Nicholas Gage. “They must no be allowed to succeed because the Albanian people have been waiting for 80 years for this chance.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου