Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011

Ρεκόρ Γκίνες από την Αλβανική σημαία

ALBANIA, WORLD RECORD OF THE STATE`S HISTORY,19 TIMES THAT THE NATIONAL FLAG CHANGED

to 20 Dec 1912
Jun 1912 - 28 Nov 1912 Autonomous Albanians
28 Nov 1912 - 29 Jul 1913

19 Jul 1913 - 7 Mar 1914 Esat Toptani govt
7 Mar 1914 - 20 Jan 1920
Sep 1914 - 1915 (de facto)

21 Apr 1915 - 24 Feb 1916 Esat Toptani govt
Sep 1914 - 1917 (unofficial) Bairam Tsuri's flag
23 Jun 1917 - 1918 Republic in Italian Zone

1918 - 20 Jan 1920 Regency in Italian Zone
20 Jan 1920 - 8 Aug 1929
8 Aug 1929 - 1934

1934 - 3 Jun 1939, 25 Jul - 20 Oct 1943
3 Jun 1939 - 25 Jul 1943
20 Oct 1943 - 10 Oct 1944

14 Sep 1943 - 10 Oct 1944(provisional; Communist govt.)
10 Oct 1944 - 14 Mar 1946

14 Mar 1946 - 7 Apr 1992


Adopted 7 Apr 1992http://www.worldstatesmen.org/Albania.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου