Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Αλβανία: Στο 13,78% το ποσοστό ανεργίας το 2010

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 το εργατικό δυναμικό είναι 1.049.491 άτομα, ενώ το εγγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας είναι 13,78 %.Ο μέσος αριθμός εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της γεωργίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 έως το τρίτο τρίμηνο του 2009 εκτιμάται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2007 και το τέταρτο τρίμηνο του 2009 εκτιμάται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2008. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της γεωργίας για το δεύτερο τρίμηνο του 2010 είναι 496,190 εργαζόμενοι .Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων στον ιδιωτικό μη γεωργικό τομέα αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του περασμένου έτους.Ο μέσος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2010 είναι 144,641άνεργοι , ενώ ο μέσος αριθμός των ανέργων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας είναι 10,775 άνεργοι.Το μέσο επίπεδο της μερικής οικονομικής βοήθειας είναι 3,169 Λεκ , ενώ το επίπεδο της πλήρους βοήθειας είναι 3,940 λέκ.
Αναδημοσίευση από:www.balkans.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου