Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Ο υπουργός Εργασίας κ. Σπύρος Ξέρας συνεδρίασε με το Εθνικό Συμβούλιο για την Ισότητα των Φύλων.


O Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, κ. Σπύρος Ξέρας κάλεσε στις 15 Μάη 2012 στην 7η συνεδρίαση το Εθνικό Συμβούλιο για την ισότητα των φύλων.

Ήταν μια σημαντική Συνεδρίαση καθώς σε αυτήν παρουσιάστηκε η πρώτη Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην Αλβανία, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΗΕ " Για την ισότητα των φύλων στην Αλβανία". Η έκθεση που εκπονήθηκε από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε με βάση την ανάλυση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών σε περιοχές που συμπίπτουν με τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και της ενδοοικογενειακής βίας, δίνοντας στο τέλος κάθε ανάλυσης και συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.Επίσης, στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου, παρουσιάστηκε η Ετήσια Έκθεση Παρακολούθησης της Στρατηγικής για το 2011. Η Έκθεση που εκπονήθηκε από τον αρμόδιο φορέα στο Υπουργείο Εργασίας, ύστερα από πληροφορίες που έλαβε από τα Υπουργεία και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις, παρουσίαζε την κατάσταση της εφαρμογής των δραστηριοτήτων ανά περιοχή και έδινε τις απαραίτητες συστάσεις για την κατάσταση της ισότητας των φύλων και της ενδοοικογενειακής βίας.
Ο Υπουργός κ. Ξέρας, στην ομιλία του τόνισε ότι "τα θέματα της ισότητας των φύλων και του σεβασμού των δικαιώματων των γυναικών είναι στο επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν προτεραιότητα για τις χώρες που έχουν εισέλθει στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης".


Εστιάζοντας στα επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας ο υπουργός ανέφερε βελτιώσεις στο νομικό τομέα, όπως, τη σύνταξη και την έγκριση της στρατηγικής για την ισότητα των φύλων, τη μείωση της σεξιστικής βίας και Ενδοοικογενειακής Βίας 2011-2015, τα πρότυπα για το Εθνικό Κέντρο των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, το μηχανισμό συντονισμού για την παραπομπή των υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας και τον τρόπο της διαδικασίας.


Όσον αφορά τη δημιουργία δομών στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται με τα θέματα βίας, ο Υπουργός ανέφερε τις πρωτοβουλίες που πήραν το 2011 όπως το πρώτο άνοιγμα του Εθνικού Καταφυγίου για τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. "Μέχρι στιγμής, σε αυτό το κέντρο φιλοξενήθηκαν πάνω από 20 περιπτώσεις γυναικών θύματα της ενδοοικογενειακής βίας με τα 16 παιδιά τους . Σε αυτό το κέντρο στους δικαιούχους προσφέρθηκαν όλες οι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και επανένταξης.Η Ίδρυση και η λειτουργία αυτού του καταφυγίου υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στο πλαίσιο του προγράμματος του «ΟΗΕ».


Αναφερόμενος στην έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών στην Αλβανία, ο Υπουργός κ. Ξέρας τόνισε ότι αυτή ήταν η πρώτη εθνική μελέτη, η οποία αναλύει την κατάσταση σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων. "Αυτή η έκθεση θέτει τα νομικά, διοικητικά και εκτελεστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην Αλβανία. Υπογραμμίζει, επίσης, τα επιτεύγματα στην ισότητα των φύλων, μαζί με συστάσεις για το σχεδιασμό των μελλοντικών παρεμβάσεων για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στην πολιτική », δήλωσε ο υπουργός Εργασίας.
Στο Εθνικό Συμβούλιο για την Ισότητα των Φύλων συμμετέχουν ως μέλοι ,τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
http://neavi.blogspot.com/2012/05/blog-post_19.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου