Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο


 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 ΕΕ – ΢υγκριτικά στοιχεία 2011

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών και

Φρηματοδοτικών Τποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υποψήφιες και δυνάμει

υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Κροατία,

Μαυροβούνιο, πΓΔΜ, ΢ερβία, Σουρκία), που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, το ποσοστό

ανεργίας στην Αλβανία το 2011, διαμορφούμενο στο 13,3%, παρέμεινε συγκριτικά

χαμηλό, σε σχέση με το αντίστοιχο των λοιπών κρατών, όπως και ο ρυθμός του

πληθωρισμού που διατηρήθηκε, επίσης, σε ικανοποιητικό επίπεδο, της τάξης του 3,5%.

Όσον αφορά στην αύξηση του ΑΕΠ στην Αλβανία, ποσοστού 3% το 2011, σύμφωνα με το

αλβανικό Τπουργείο Οικονομικών, μεγάλη διαφορά καταγράφηκε μόνο σε σύγκριση με

την Σουρκία, όπου η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 8,5%, ενώ το αλβανικό έλλειμμα στο

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, ύψους 12,2%, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν το 2ο

υψηλότερο (μετά το αντίστοιχο του Μαυροβουνίου, ποσοστού 19,9%) μεταξύ των υπό

σύγκριση χωρών. ΕBRD – “Transition Report 2011”

Σην πλειονότητα των αλβανικών οικογενειών έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση στην

ευρωζώνη, σύμφωνα με την έκθεση “Transition Report 2011” της European Bank for

Reconstruction and Development / EBRD, που παρουσιάστηκε πρόσφατα σε ειδική

εκδήλωση στα Σίρανα, η οποία διοργανώθηκε σε συνεργασία με την “Central European

Initiative” / CEI, http://www.cei.int/. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το 60% των

Αλβανών, σε σχέση με 50% κατά μέσο όρο των ερωτηθέντων πολιτών 34 χωρών της ΝΑ

Ευρώπης, απάντησαν ότι έχουν διαπιστώσει σημαντικές επιπτώσεις στην αλβανική

οικονομία από την οικονομική κρίση και την ύφεση στην ευρωζώνη παρά την αύξηση του

ΑΕΠ της χώρας (που με βάση τις εκτιμήσεις της EBRD θα διαμορφωθεί στο 1,2% το 2012). ΔΝΣ – Εκτιμήσεις

΢ύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Σαμείου, που δημοσιεύτηκαν

στην τελευταία του έκθεση “World Economic Outlook”, η αύξηση του ΑΕΠ στην Αλβανία

εκτιμάται ότι το 2012 θα διαμορφωθεί στο 0,5%, το 2013 στο 1,7% και στο 2,5% κατά τα έτη

2014 – 2017, ποσοστά που παραμένουν από τα χαμηλότερα, σε σχέση με τα αντίστοιχα των

υπό σύγκριση λοιπών χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, πΓΔΜ,

Πολωνία, Ρουμανία, ΢ερβία, Σουρκία).

Όπως αναφέρεται, επίσης, στην ως άνω έκθεση, το δημόσιο χρέος της χώρας,

υπερβαίνοντας το όριο του 60%, θα αυξηθεί κατά 1,7% το 2012, θα ανέλθει στο 61,7% ως

ποσοστό του ΑΕΠ και στο 67% μέχρι το 2017, ενώ και οι εξαγωγές –ως αποτέλεσμα της

κρίσης στην ευρωζώνη, όπου κατευθύνεται το 80% περίπου των αλβανικών προϊόντων– θα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟΑπρίλιος 2012Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο΢υντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη – Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β’Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέσεων Σιράνων 2αυξηθούν το 2012 σε ποσοστό της τάξης του 1,5% μόνο, έναντι αύξησης 13% το 2011, ενώ

για τα επόμενα έτη 2013 – 2017, η μέση ετήσια αύξηση εκτιμάται στο 7,7%.

Θετικές είναι οι προβλέψεις του ΔΝΣ για τον πληθωρισμό στην Αλβανία, που προβλέπεται

να περιοριστεί το 2012 στο 1,8%, έναντι 3,4% το 2011, ενώ όσον αφορά στις δαπάνες της

γενικής κυβέρνησης, εκτιμάται η περαιτέρω διεύρυνσή τους το 2012 στα 393 δισ. αλβ. λεκ

(2011: 376,3 δισ. αλβ. λεκ) και μάλιστα με ρυθμό 4,4%, ήτοι ταχύτερο του αντίστοιχου των

εσόδων, ο οποίος αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,7%. Διάθεση έντοκων γραμματίων δημοσίου

΢ύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Σράπεζας της

Αλβανίας (ΒοΑ, www.bankofalbania.org, οι αποδόσεις των έντοκων γραμματίων του

δημοσίου συνεχίζουν την ανοδική πορεία που σημειώνεται ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου

του 2011, παρά και την τελευταία μείωση του βασικού επιτοκίου στο ιστορικά χαμηλό

επίπεδο του 4,25%. Ειδικότερα, στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις 10.4.2012 η

μέση σταθμισμένη απόδοση για τα 12μηνης διάρκειας έντοκα γραμμάτια του δημοσίου

διαμορφώθηκε στο 7,35%, έναντι 7,21% της δημοπρασίας της 14ης Υεβρουαρίου 2012 και

7% της 31ης Ιανουαρίου 2012.

Με βάση τα ως άνω στοιχεία της ΒοΑ, στη δημοπρασία της 10ης Απριλίου διατέθηκε

συνολικό ποσό έντοκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας ύψους 10,6 δισ. αλβ. λεκ και

6μηνης ύψους 7 δισ. αλβ. λεκ (με μέση σταθμισμένη απόδοση 6,20%).

 ΔΗΜΟ΢ΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟΙ Ηλεκτρονικό σύστημα στις παραχωρήσεις

Σην επέκταση και στις συμβάσεις παραχώρησης, του ηλεκτρονικού συστήματος “e-

procurement” που λειτουργεί για τις προμήθειες του αλβανικού δημοσίου, ανακοίνωσε ο

Πρωθυπουργός κ. Sali Berisha. Όπως δήλωσε ο Αλβανός Π/Θ, μετά την επιτυχία και τη

διεθνή αναγνώριση του Ηλεκτρονικού ΢υστήματος Δημοσίων Προμηθειών (e-

procurement system) που λειτουργεί στη χώρα, αντίστοιχο καθεστώς “e-consessions” θα

καθιερωθεί και στις παραχωρήσεις, οι προκηρύξεις για τις οποίες, όπως και η υποβολή των

προσφορών και οι αναθέσεις θα διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της

Τπηρεσίας Δημοσίων Προμηθειών της Αλβανίας (Public Procurement Agency, ΑΡΡ,

www.app.gov.al). Γραμμή ηλεκτρικής σύνδεσης Αλβανίας – Κοσόβου

΢οβαρή εμπλοκή ανέκυψε στο διαγωνισμό για την κατασκευή της γραμμής ηλεκτρικής

σύνδεσης, ισχύος 400 kW, Αλβανίας – Κοσόβου, που χρηματοδοτείται από τη γερμανική

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / KfW. ΢ύμφωνα με τη γερμανική Σράπεζα, ο

διαγωνισμός, προϋπολογιζόμενου κόστους 36 εκ. €, στον οποίο συμμετείχαν η κροατική

Dalekovod και η Energo Invest της Βοσνίας, με προσφορές η 1η ποσού 36 εκ. € και η 2η 29

εκ. €, πρέπει να κατακυρωθεί στην εταιρεία της Κροατίας και όχι στη μειοδότρια,

δεδομένου ότι η Dalekovod καλύπτει σε μεγαλύτερο βαθμό τα τεχνικά κριτήρια και η

προκήρυξη προέβλεπε συντελεστή βαρύτητας στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς

ποσοστού 70%, έναντι 30% μόνο της οικονομικής.

΢ε αντίθεση, ο επικεφαλής της αλβανικής εταιρείας ηλεκτρισμού Transmission System

Operator / OST δεν δέχτηκε να υπογράψει τη σύμβαση, υποστηρίζοντας, ότι η οικεία

νομοθεσία της χώρας επιτρέπει κατακύρωση διεθνών διαγωνισμών αποκλειστικά και μόνο

στο μειοδότη.3

 ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ Παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των σκαφών

αναψυχής

΢ύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, πρόταση νόμου που κατατέθηκε

πρόσφατα στο αλβανικό Κοινοβούλιο από την αντιπολίτευση, για αλλαγή του ισχύοντος

νομοθετικού πλαισίου και άρση των υφιστάμενων περιορισμών στο ιδιοκτησιακό

καθεστώς σκαφών για τους Αλβανούς πολίτες, με το σκεπτικό ότι αποβαίνουν σε βάρος

του αλβανικού τουρισμού, δεν έγινε δεκτή από το κυβερνών κόμμα.

Ως εκ τούτου, η απαγόρευση κατοχής – ιδιοκτησίας σκαφών αναψυχής (yachts, speedboats

και συναφή) για τους Αλβανούς πολίτες, εξακολουθεί να ισχύει, ενώ η πλεύση στα

αλβανικά χωρικά ύδατα επιτρέπεται μόνο για σκάφη αναψυχής υπό ξένες σημαίες ή

ιδιοκτησίας αλλοδαπών. Εξέλιξη τομέα

΢ύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το αλβανικό Τπουργείο Σουρισμού,

Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, σε πρόσφατη ΢υνάντηση Ομάδας Εργασίας για

τον τομέα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, η συνεισφορά του τουρισμού

διαμορφώθηκε το 2011 στο 4,1% ως ποσοστό του ΑΕΠ, και οι αφίξεις των επισκεπτών,

συμπεριλαμβανομένων όμως και των transit, ανήλθαν στους 2.734.045 αλλοδαπούς και

1.264.783 Αλβανούς πολίτες.

Επίσης, οι βασικοί στόχοι της ΢τρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, την

περίοδο 2013 – 2020, θα εστιάσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του αλβανικού τουριστικού

προϊόντος, στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην προστασία του

περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση του συντονισμού και την εκπαίδευση των

εμπλεκομένων στον τομέα περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών, φορέων κ.λπ. μερών.

 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ΢ – ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ – ΝΕΕ΢ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ΢ Αριθμός συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

΢ύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, ο αριθμός των συνδρομητών κινητής

τηλεφωνίας ανήλθε το 2011 στα 5,2 εκ., σε συνολικό πληθυσμό της χώρας 2,8 εκ., γεγονός

που σημαίνει ότι σχεδόν κάθε κάτοικος της Αλβανίας έχει στην κατοχή του τουλάχιστον

δύο κάρτες SIM και ότι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας έφτασε σε ποσοστό – ρεκόρ,

της τάξης του 185%, σε σχέση με 12% μόνο της σταθερής, που εξακολουθεί να βρίσκεται σε

επίπεδο κατά πολύ χαμηλότερο του μέσου όρου των κ-μ της ΕΕ (45%).

΢ημειώνεται, ότι η ως άνω εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας στην Αλβανία αντιστοιχεί σε

ποσοστιαία αύξηση των συνδρομητών κατά 15% περίπου έναντι του 2010 (4.547.807) και

ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία έτη (2003:1,1 εκ., 2006: 1,9 εκ., 2009: 4,2 εκ.).

Από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, την

1η θέση, από άποψη αριθμού συνδρομών, κατείχε το 2011 η AMC με 1,9 εκ. συνδρομητές

και τη 2η η Vodafone με 1,8 εκ., ενώ ακολουθούσαν η Eagle Mobile και η Plus

Communication με 1,1 εκ. και 397 χιλ. συνδρομητές, αντίστοιχα. Έσοδα επιχειρήσεων κινητής τηλεφωνίας

Ως αποτέλεσμα της εισόδου (από το 2008) στην αγορά περισσότερων των δύο

επιχειρήσεων, των παρεμβάσεων της αρμόδιας αλβανικής Αρχής (Ηλεκτρονικών και

Σαχυδρομικών Επικοινωνιών, AKEP, www.akep.al), του ποσοστού – ρεκόρ διείσδυσης του

κλάδου σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας και της αρνητικής επίδρασης στους 4καταναλωτές της μείωσης του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, ο συνολικός κύκλος

εργασιών των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία,

περιορίστηκε, σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, το 2011 στα 39,2 δισ. αλβ. λεκ (275 εκ. €) ή

κατά 6,0%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2010. ΢τατιστικά στοιχεία εξέλιξης κλάδουΑλβανία 2000 2004 2008 2010 2011

΢υνδρομητές

΢ταθερή τηλεφωνία 152.700 256.266 303.964 331.502 338.844

Κινητή τηλεφωνία 28.775 1.259.100 2.964.400 4.547.807 5.236.300

Διείσδυση

΢ταθερή τηλεφωνία 8,16% 10,09% 10,20% 12,00%

Κινητή τηλεφωνία 40,09% 92,29% 140,00% 184,92%

Πηγή: ΑΚΕΡΔιείσδυση

΢ταθερή

ευρυζωνική

σύνδεση

Κινητή

ευρυζωνική

σύνδεση

΢ταθερή

τηλεφωνία

Κινητή

τηλεφωνία

Ευρυζωνική

σύνδεση /

νοικοκυριό

Αλβανία 2011 4,93% 1,22% 11,97% 184,92% 19,05%

ΕΕ-27 2010/2011 27,20% 7,50% 45,00% 124,20% 60,80%

Πηγή: ΑΚΕΡ The Global Information Technology Report 2012

΢την 68η θέση ανέβηκε η Αλβανία στην παγκόσμια κατάταξη τεχνολογικής ετοιμότητας,

σύμφωνα με το “The Global Information Technology Report 2012” του World Economic

Forum, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα.

΢το δείκτη που αντικατοπτρίζει την τεχνολογική υποδομή μιας χώρας και το βαθμό

διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην οικονομία και την κοινωνία, συγκρίθηκαν φέτος οι

επιδόσεις 142 χωρών, σε σχέση με 138 την περίοδο 2010 – 2011, και η Αλβανία, βελτίωσε

σημαντικά την αξιολόγησή της, ανεβαίνοντας 19 θέσεις (Έκθεση 2010 – 2011: 95η θέση).

 ΤΠΟΔΟΜΕ΢ Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης στο Orikum

΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο Τπουργός Μεταφορών και Δημοσίων Έργων κ. Sokol

Olldashi και εκπρόσωπος της Islamic Development Bank υπέγραψαν (Απρίλιος τ.έ.)

δανειακή σύμβαση για τη χρηματοδότηση έργου επέκτασης – αναβάθμισης του δικτύου

ύδρευσης και αποχέτευσης στο Orikum (Αυλώνα), συνολικού ύψους 16,4 εκ. $ ΗΠΑ. Σο

έργο, που θα διασφαλίσει την αναβάθμιση της υδροδότησης 53.000 κατοίκων και 30.000

τουριστών, οι οποίοι αναμένεται να επισκεφθούν φέτος την περιοχή, περιλαμβάνει την

επισκευή και κατασκευή δικτύου ύδρευσης, 54,3 χλμ., καθώς και την κατασκευή δικτύου

συλλογής λυμάτων 29,9 χλμ. περίπου. Μονάδα διαχείρισης αποβλήτων και κέντρο ανακύκλωσης στη Λέζα

Με την παρουσία του Πρέσβη της Ολλανδίας και του Δ/ντή του ελβετικού αναπτυξιακού

οργανισμού Swiss Agency for Development and Cooperation (http://www.swiss-

cooperation.admin.ch/albania/en/Home/Swiss_Cooperation_with_Albania) στην 5Αλβανία, πραγματοποιήθηκαν στις 20.4.2012 τα εγκαίνια της κατασκευής της νέας

μονάδας διαχείρισης αποβλήτων και του νέου κέντρου ανακύκλωσης στην πόλη Λέζα.

Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, το έργο που θα υλοποιηθεί, σε συνεργασία με φορείς

της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματίες, αποτελεί «εξαιρετικό παράδειγμα

σύμπραξης (ΡΡΡ) του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», που μπορεί να αποτελέσει και

πιλότο – υπόδειγμα και για άλλες αστικές περιοχές της χώρας.

Επίσης, τονίστηκε, ότι όπως εκτιμάται, στο υπό κατασκευή κέντρο ανακύκλωσης θα

επεξεργάζονται κάθε χρόνο 7.500 τον. απορριμμάτων, γεγονός που θα αποβεί σε όφελος

των 45.000 κατοίκων της πόλης, αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος και της

ανάπτυξης του τουριστικού και επιχειρηματικού δυναμικού της περιοχής. Παρακαμπτήριος Υιέρι (Fier bypass)

΢ύμφωνα με δημοσιεύματα, το αλβανικό Τπουργικό ΢υμβούλιο ενέκρινε στις 20.4.2012

δανειακή σύμβαση, ύψους 80 εκ. €, με την Ευρωπαϊκή Σράπεζα Επενδύσεων (European

Investment Bank), για την κατασκευή της παρακαμπτήριου οδού στην πόλη Υιέρι.

Όπως δήλωσε ο Αλβανός Π/Θ αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο, που συμπληρώνει τον

αυτοκινητόδρομο Σιράνων – Αυλώνας, βρίσκεται για χρόνια σε εκκρεμότητα, δεδομένου

ότι το πρώτο σχέδιο περνούσε μέσα από ένα δυνητικό αρχαιολογικό χώρο. Σο νέο όμως

σχέδιο είναι διορθωμένο και απαιτείται άμεση έναρξη της κατασκευής του έργου.

 ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ Ανάθεση στα Σελωνεία είσπραξης ειδικών φόρων - Αυξήσεις

Οι τελωνειακές Αρχές θα είναι πλέον αρμόδιες, από τον προσεχή Ιούλιο, για την είσπραξη

των ειδικών φόρων που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα, σύμφωνα με Ν/΢ που

κατατέθηκε πρόσφατα στην αρμόδια Επιτροπή του αλβανικού Κοινοβουλίου.

Κατά την παρουσίαση των διατάξεων του νομοθετήματος, ο Τφυπουργός Οικονομικών

της Αλβανίας κ. Alfred Rushaj, αντικρούοντας επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, για μη

εξειδίκευση των τελωνειακών σε είσπραξη φόρων εγχώρια παραγόμενων αγαθών,

υποστήριξε, ότι έχει προηγηθεί σχετική εκπαίδευση των στελεχών των Σελωνείων, που

κρίνεται ότι θα είναι πιο αποτελεσματικά στην είσπραξη των ειδικών φόρων,

λαμβανομένου υπόψη ότι διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα, ενώ μεγάλο μέρος των

σχετικών φόρων αφορά εισαγόμενες πρώτες ύλες που προορίζονται για τη μεταποιητική

βιομηχανία.

΢ύμφωνα με το αλβανικό Τπουργείο Οικονομικών, οι εισπράξεις του δημοσίου από

ειδικούς φόρους ανήλθαν το 2011 στα 40 δισ. αλβ. λεκ και αυξήθηκαν κατά 4% μόνο,

αντιστοιχώντας στο 13,3% των συνολικών φορολογικών κρατικών εσόδων.

΢ημειώνεται, ότι στο ίδιο Ν/΢ προβλεπόταν, μεταξύ άλλων και αύξηση των ειδικών

φόρων στην μπύρα – τα αλκοολούχα ποτά και στα τσιγάρα, η έγκρισή τους όμως

αναβλήθηκε, μετά και από αντιδράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να

προηγηθεί διαβούλευση.

Περισσότερα στοιχεία για το ισχύον στην Αλβανία, φορολογικό και δασμολογικό

καθεστώς, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην επικαιροποιημένη έκδοση

του Γραφείου ΟΕΤ της Πρεσβείας Σιράνων, με στοιχεία για την αλβανική οικονομία και

αγορά, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, στη θέση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32565.6 Μείωση ΥΠΑ στον τουρισμό

΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η αλβανική Κυβέρνηση, προσανατολίζεται στη μείωση

του ΥΠΑ στον τουριστικό τομέα, με στόχο την ενίσχυσή του και την προσέλκυση

περισσότερων τουριστών. Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, η Κυβέρνηση της χώρας

σχεδιάζει τη μείωση από 20% σε 15%, του ΥΠΑ στις ξενοδοχειακές μονάδες και τα

εστιατόρια.

 ΤΓΡΑΕΡΙΟ – ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ – ΚΑΤ΢ΙΜΑ Επιβολή προστίμου σε εταιρεία από την αλβανική Αρχή Ανταγωνισμού

Πρόστιμο ύψους 6,7 εκ. αλβ. λεκ, που αντιστοιχεί στο 2,35% του ετήσιου κύκλου εργασιών

της, επέβαλε η αλβανική Αρχή Ανταγωνισμού, Autoriteti i Konkurrencës / ΑΚ

(http://www.caa.gov.al/default.asp?l=1), με απόφασή της, από 25.4.2012, στην εταιρεία

Romano Port Sh.a. (http://www.romanoport.com.al/index.php), για κατάχρηση της

δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά, όσον αφορά στη φόρτωση και εκφόρτωση υγραερίου.

΢την εν λόγω απόφαση οδηγήθηκε η ΑΚ, μετά από τη διατύπωση παραπόνων από μέρους

εισαγωγέων που διαμαρτύρονταν για επιλεκτική διαδικασία από πλευράς της

παραχωρησιούχου που απαιτούσε επιπλέον δικαιολογητικά για την εκφόρτωση του δικού

τους υγραερίου και τη διενέργεια έρευνας. Άδειες δόμησης για αποθήκες καυσίμων σε Αυλώνα και Πόρτο Ρομάνο

Δυρραχίου

΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, η αρμόδια Επιτροπή Φωροταξίας / KKT, σε συνεδρίασή

της υπό την Προεδρία του Π/Θ, ενέκρινε εκτός των άλλων και άδειες δόμησης αποθηκών

καυσίμων στην Αυλώνα και το Πόρτο Ρομάνο του Δυρραχίου. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν: α)

Άδεια δόμησης για παράκτιες δεξαμενές εισαγωγών - εξαγωγών υποπροϊόντων πετρελαίου

στη βιομηχανική περιοχή του Πόρτο Ρομάνο, β) Άδεια οικοπέδου και άδεια δόμησης για

παράκτιες δεξαμενές υδρογονανθράκων, συνολικής έκτασης επτά (7) στρεμμάτων και

χωρητικότητας 12.200 κυβικών μέτρων στο χωριό Ρινία του Πόρτο Ρομάνο, γ) Σμηματική

πολεοδομική μελέτη για βιομηχανική περιοχή έκτασης 124 στρεμμάτων στη Νάρτα της

Αυλώνας και δ) Παράταση για άλλους 60 μήνες της υπάρχουσας άδειας δόμησης για τον

τερματικό σταθμό και τις σχετικές υποδομές αποθήκευσης πετρελαίου και υποπροϊόντων

του, της εταιρείας La Petrolifera Italo Albanese Sh.A. (http://www.gruppopir.com/en/la-

petroliera-italo-albanese) στον κόλπο Αυλώνας. Σιμές ρεκόρ καυσίμων – Μείωση εισαγωγών

Έντονο προβληματισμό εξέφρασε αλβανικός επιχειρηματικός φορέας, για τις υψηλές τιμές

των υγρών καυσίμων, που αποτελούν βασική αιτία της πτώσης της παραγωγής του

βιομηχανικού τομέα στην Αλβανία, η οποία το τελευταίο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε κατά

5,8%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2011 και κατά 7,8%, σε ετήσια βάση. Κατά τον φορέα, η

αγορά καυσίμων παραμένει η μεγαλύτερη στην Αλβανία, με ετήσιο κύκλο εργασιών

ύψους 1 δισ. $ ΗΠΑ, που αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ της χώρας.

Όπως αναφέρεται σε αλβανικές εφημερίδες, με τις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο – ρεκόρ,

ύψους 200 λεκ (1,40 €) περίπου, η αλβανική οικονομία αντιμετωπίζει φέτος ακόμη ένα

πρόβλημα, ενώ και οι βιομηχανίες της χώρας, λαμβανομένης υπόψη της μη ανάκαμψης

της εγχώριας κατανάλωσης, έχουν να αντιμετωπίσουν, πέρα από τη μειούμενη ζήτηση και

υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Αντικρούοντας τις αιτιάσεις για τις τιμές, η αλβανική Ένωση Τδρογονανθράκων

(Association of Hydrocarbons) υποστήριξε ότι το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδό τους οφείλεται

στη μεγάλη άνοδο των διεθνών τιμών, στο υψηλό κόστος αποθήκευσης και στους 7εγχώριους φόρους (ειδικός φόρος κατανάλωσης 37 λεκ/λίτρο, ΥΠΑ 20%, φόρος

υδρογονανθράκων κ.λπ.) που αντιστοιχούν στο 98% των τελικών τιμών πώλησης.

Με βάση τα στοιχεία του αλβανικού Τπουργείου Οικονομικών, οι εισαγωγές καυσίμων

στη χώρα μειώθηκαν το 2011 στους 457.300 τόν. ή κατά 5,6%, αντικατοπτρίζοντας και το

δυσβάσταχτο ύψος των τιμών τους.

΢ημειώνεται, ότι από πλευράς αλβανικής Κυβέρνησης, με στόχο την προστασία των

καταναλωτών και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, έχει προγραμματιστεί η

διενέργεια διαγωνισμού για ανάθεση, με 10ετή σύμβαση παραχώρησης, σε εξειδικευμένη

εταιρεία της σήμανσης των καυσίμων και της παρακολούθησης της αγοράς εμπορίας

καυσίμων στη χώρα. Κέρδη εταιρειών πετρελαιοειδών

΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο Εθνικός Οργανισμός Υυσικών Πόρων (National

Agency for Natural Resources / AKBN, www.akbn.gov.al) ανακοίνωσε τη διενέργεια

έρευνας σε πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, λαμβανομένου

υπόψη ότι αρκετές ισοσκελίζουν τους ισολογισμούς τους, δηλώνοντας υψηλές δαπάνες,

γεγονός που ενδέχεται να αποτελεί περίπτωση φοροδιαφυγής (με βάση την ισχύουσα

νομοθεσία, οι εταιρείες του τομέα που κατέχουν άδεια παραχώρησης υποχρεούνται να

καταβάλλουν φόρο ποσοστού 50% επί των κερδών τους, αφαιρουμένων όμως των

δαπανών τους για επενδύσεις).

Κατά την ΑΚΒΝ, μετά από έλεγχο της περιόδου 2010 – 2011, που περιέλαβε εταιρείες

παραγωγής, όπως και onshore – offshore εξόρυξης, το πρόβλημα εστιάζεται στο γεγονός,

ότι στις συμβάσεις των παραχωρησιούχων δεν καθορίζεται χρονοδιάγραμμα και τελική

ημερομηνία ολοκλήρωσης των επενδύσεων. Γεώτρηση Bankers Petroleum στην Αρδενίτσα

Με βάση δημοσιεύματα αλβανικών εφημερίδων, η καναδική πετρελαϊκή Bankers

Petroleum ανακοίνωσε, ότι στην πρώτη γεώτρηση που πραγματοποίησαν στην περιοχή

της Αρδενίτσας κοντά στο Υίερι (Block F), δεν βρέθηκε πετρέλαιο, μολονότι έφθασαν σε

βάθος 2.030 μέτρων. ΢ύμφωνα με ανακοίνωσή της, η εταιρεία, η αξία των μετοχών της

οποίας έπεσε κατά 12% μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, στα μέσα Απριλίου

τ.έ., θα μελετήσει τα σεισμολογικά στοιχεία και θα αξιολογήσει τις περαιτέρω υφιστάμενες

δυνατότητες στο συγκεκριμένο οικόπεδο, έκτασης 185.000 στρεμμάτων.

 ΕΚΘΕ΢ΕΙ΢ – ΢ΤΝΕΔΡΙΑ – ΕΚΔΗΛΨ΢ΕΙ΢ 19η Διεθνής Γενική Έκθεση "International Trade Fair", Σίρανα, 24 – 28.11.2012.

΢το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της 100ής επετείου της ανεξαρτησίας της

Αλβανίας (28.11.2012) θα ενταχθεί η 19η Διεθνής Γενική Έκθεση "International Trade Fair",

που αποτελεί τη σημαντικότερη ετήσια εκθεσιακή εκδήλωση στη χώρα και θα

πραγματοποιηθεί και φέτος στο ΢υνεδριακό Κέντρο (Palace of Congresses) των Σιράνων,

το χρονικό διάστημα από 24 – 28.11.2012, με διοργανώτρια την αλβανική εταιρεία Klik

Ekspo Group, http://www.klikekspogroup.com/.

΢ύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της διοργανώτριας, στην περσινή 18η Διεθνή

Γενική Έκθεση, προβλήθηκαν τα προϊόντα 294 συνολικά επιχειρήσεων, κυρίως από την

Ελλάδα και 15 ακόμη χώρες, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε στα 36.300 άτομα

περίπου. Ση διοργάνωση εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός της χώρας και επισκέφθηκαν ο

Πρόεδρος και μέλη του αλβανικού Τπουργικού ΢υμβουλίου, εκπρόσωποι αλβανικών

δημοσίων υπηρεσιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, οργανισμών και επιχειρήσεων, όπως

και διπλωματικών αρχών και διεθνών οργανισμών που εδρεύουν στην Αλβανία. 8΢ημειώνεται, ότι στην 18η International Trade Fair 2011 ιδιαίτερα σημαντική, με

καλαίσθητα περίπτερα και επιλεγμένα προϊόντα, ήταν η ομαδική ελληνική συμμετοχή, η

οποία διοργανώθηκε από τη ΔΕΘ ΑΕ.

Ειδικότερα, στην περσινή Έκθεση έλαβαν μέρος πάνω από 70 ελληνικές εταιρείες – μέλη

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του Επιμελητηρίου ΜΜΕ

Θεσσαλονίκης, των Επιμελητηρίων Φαλκιδικής, Λάρισας και Πιερίας, αλλά κ.ά. ελληνικές

επιχειρήσεις από τις λοιπές περιοχές της χώρας μας, οι οποίες παρουσίασαν μια ευρύτατη

γκάμα ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 1st

Albanian Congress on Roads”, Σίρανα, 27 – 28.9.2012

΢υνέδριο με γενικό τίτλο “1st

Albanian Congress on Roads” διοργανώνουν το 2ήμερο 27 –

28 ΢επτεμβρίου 2012, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Sheraton των Σιράνων

η Ένωση Αλβανών ΢υμβούλων Μηχανικών (Albanian Association of Consulting

Engineers, AACE, www.aace.al), σε συνεργασία με τις Ενώσεις Αλβανών Κατασκευαστών

(Albanian Builders Association, SHNSH), Γεω-Σεχνικών (Albanian Geo-Technical

Association, AAGeo) και Γεωδεσίας (Albanian Association of Geodesy).

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών εκπροσώπων φορέων και

οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων

και η Ελλάδα, που απασχολούνται στον κλάδο της οδοποιίας, όπου η Αλβανία, έχοντας

βελτιώσει και αναβαθμίσει την τελευταία 20ετία τις υποδομές της, κυρίως μέσω

χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς και διμερείς αναπτυξιακές συνεργασίες

προγραμμάτων, αντιμετωπίζει σήμερα την πρόκληση της ανάπτυξης μίας στρατηγικής

διαχείρισης και συντήρησης του οδικού της δικτύου.

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στην εκδήλωση είναι:

- Η στρατηγική ανάπτυξης του αλβανικού οδικού δικτύου.

- Μελέτες, σχεδιασμός και φορείς έρευνας.

- Κατασκευή οδών και σύγχρονες τεχνολογίες.

- Διαχείριση οδών.

- Ασφάλεια, προστασία περιβάλλοντος και χρηματοδότηση.

Περισσότερες πληροφορίες για το “1st

Albanian Congress on Roads”, το πρόγραμμα, τις

θεματικές, το κόστος συμμετοχής κ.λπ. περιέχονται στην ιστοσελίδα της Ένωσης Αλβανών

΢υμβούλων Μηχανικών, www.aace.al, στη θέση http://aace.al/event-2012/?page_id=32.

 ΕΠΙ΢ΚΕΧΕΙ΢ ΢ΣΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΟ – ΢ΤΝΑΝΣΗ΢ΕΙ΢ Επίσκεψη Αλβανού Π/Θ στις ΗΠΑ

Επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποίησε την τελευταία εβδομάδα (από 24.4.2012) του

Απριλίου τ.έ. ο Π/Θ κ. Sali Berisha, όπου στο State Department συναντήθηκε και με την

κα Hillary Clinton, την οποία προσκάλεσε να επισκεφθεί την Αλβανία, με την ευκαιρία

των εκδηλώσεων εορτασμού των 100 χρόνων από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της

χώρας. Η Αμερικανίδα Τπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με τα αλβανικά ΜΜΕ,

δεσμεύτηκε να επισκεφθεί τα Σίρανα το δεύτερο εξάμηνο του 2012, προκειμένου να

συμμετάσχει στις ως άνω εκδηλώσεις, επισήμανε «ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν πολύ να δουν την

Αλβανία όσο το δυνατόν ταχύτερα στους κόλπους της ΕΕ» και επανέλαβε ότι η χώρα της

θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Αλβανία στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο Αλβανός Π/Θ επισκέφθηκε και το Woodrow Wilson

House, όπου τιμήθηκε με το μετάλλιο «The Cultural Pluralism Award» από την Επιτροπή

των ΗΠΑ για την Προστασία της Αμερικανικής Κληρονομιάς στο Εξωτερικό.

Περαιτέρω, ο κ. Berisha συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της επίσκεψής του στις

ΗΠΑ, με τη γερουσιαστή Jeanne Shaheen, επικεφαλής της Τποεπιτροπής για Ευρωπαϊκά 9Θέματα, τον βουλευτή κ. Eliot Engel, τον πρώην βοηθό ΤΠΕΞ, Πρέσβη κ. Daniel Fried,

καθώς και με τον κ. Arne M. Sorenson, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Δ/ντή της Marriot

International Inc., ο οποίος, σύμφωνα με ανακοίνωση Σύπου του Γραφείου του Π/Θ,

δήλωσε ότι η επιχείρηση «θα είναι σύντομα παρούσα στην Αλβανία». ΢υνάντηση Αλβανού ΤΠΕΞ με Π/Θ Κίνας

Ο Αντ/δρος της αλβανικής Κυβέρνησης και ΤΠΕΞ κ. Edmond Haxhinasto, σε συνάντησή

του με τον Π/Θ της Κίνας κ. Wen Jiabao, στην Πολωνία, κάλεσε τις κινεζικές επιχειρήσεις

σε ενδυνάμωση του ενδιαφέροντός τους για την αλβανική αγορά και περαιτέρω διεύρυνση

των επενδύσεων σε συγκεκριμένα έργα και τομείς, μεταξύ των οποίων οι ΑΠΕ, οι φυσικοί

πόροι, ο τουρισμός (Τ/Η σταθμός Skavica, βιομηχανικές ζώνες, λιμάνια κ.λπ.),

επισημαίνοντας και τις πολύ καλές σχέσεις των δύο χωρών.

΢ύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του αλβανικού ΤΠΕΞ, η συνάντηση, κατά την οποία

συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, με έμφαση στην αλβανο-κινεζική οικονομική συνεργασία

και τις εμπορικές συναλλαγές, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Οικονομικού Υόρουμ

«Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη – Κίνα», που πραγματοποιήθηκε στις 26.4.2012 στη

Βαρσοβία.

 Ε΢ΨΣΕΡΙΚΕ΢ ΕΞΕΛΙΞΕΙ΢ Ν/΢ για Διοικητικά Δικαστήρια

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και τελικά η ομόφωνη ψήφιση των επιμέρους άρθρων του Ν/΢

για τη σύσταση των Διοικητικών Δικαστηρίων στην Αλβανία, που αναμένεται να εγκριθεί

στο σύνολό του, με την απαιτούμενη ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5, από την αρμόδια

Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην επόμενη συνεδρίασή της, στις αρχές Μαΐου τ.έ..

Όπως προβλέπεται στο Ν/΢, Διοικητικά Δικαστήρια θα λειτουργήσουν στα Σίρανα (οι

εγκαταστάσεις αναμένεται να είναι έτοιμες την 1η Ιανουαρίου 2013) και σε πέντε ακόμη

περιφέρειες (Αυλώνας, Αργυρόκαστρου, Δυρραχίου, Κορυτσάς και ΢κόδρας) της χώρας

και η συγκρότησή τους θα εγκριθεί από τον Πρόεδρο, μετά από πρόταση του Τπουργού

Δικαιοσύνης. Επιπλέον, το Ν/΢ προβλέπει και σύσταση ενός δευτεροβάθμιου Διοικητικού

Δικαστηρίου στα Σίρανα, καθώς και αυξημένα προσόντα και ικανή προϋπηρεσία, των

δικαστών που θα επιλεγούν να στελεχώσουν τις συγκεκριμένες δικαστικές αρχές.

΢ημειώνεται, ότι η σύσταση Διοικητικών Δικαστηρίων στην Αλβανία περιλαμβάνεται στα

12 κριτήρια στην ενταξιακή πορεία της χώρας της ΕΕ, ενώ αποτελεί και πάγιο αίτημα της

επιχειρηματικής κοινότητας. Επίσκεψη Επιτρόπου Stefan Fule στα Σίρανα

Σο θέμα εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Αλβανία αποκτά ολοένα και

μεγαλύτερη σημασία για τον διεθνή παράγοντα, όπως αναφέρεται στον αλβανικό τύπο.

΢ύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Αλβανία

Πρέσβης κ. Ettore Sequi κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν σε έναν Πρόεδρο

κοινής αποδοχής, ενώ ο Επίτροπος κ. Stefan Fule θα αφιχθεί στις 3 Μαΐου τ.έ. στα Σίρανα

για να διαπιστώσει από κοντά την πολιτική κατάσταση στη χώρα και κυρίως τη

διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επιπλέον, στις 15 Μαΐου, ο κ. Fule θα

έχει στις Βρυξέλλες διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των δύο μεγάλων αλβανικών

κομμάτων.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου