Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Όλα τα έχει η Χειμάρρα, ο Καίσαρας της έλειπε…Άγαλμα του Ιούλιο Καίσαρα θα στηθεί στην Παλάσα!
O Δήμος Χειμάρρας, ενέκρινε άδεια για την τοποθέτηση αγάλματος του ρωμαίου αυτοκράτορα Ιούλιου Καίσαρα. Η πρόταση-αίτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έγινε από την “Shoqata ePamvarur te Intelktualeve te Himares” (Ανεξάρτησος Σύλλογος Διανοουμένων Χειμάρρας) και εγκρίθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2011.


Λίγα ιστορικά στοιχεία για την Παλάσα και πως σχετίζεται με τον ρωμαίο αυτοκράτορα Καίσαρα

(Από το himara.eu)
Από το βορρά προς το νότο, το πρωτο χωριό που συναντα κανεις στην περιοχή της Χειμάρας είναι η Παλάσα(Palase), η αρχαία Παλαιστή.
Η Παλαίστη ανήκε στην κυριαρχία των Αμαντών, γεγονός που βεβαιώνεται και από τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν βρεθεί κατά καιρούς στην περιοχή, καθώς και από τα πολλά νομίσματα, στην μια όψη των οποίων αναγράφονται οι λέξεις “ΑΜΑΝ-ΤΩΝ-ΧΩΡΑ”. Οι ιταλικές αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει κατά καιρούς, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Οι ιταλοί διατείνονται ότι κατά το 48 π.Χ. ο Ιούλιος Καίσαρας έφθασε στην Παλάσα με είκοσι χιλιάδες Λεγεωνάριους και ένα μέρος του ιππικού του για να επιτεθεί στην Πομπηία. Επίσης, αναφέρεται ότι επί Ρωμαϊκής εποχής ολόκληρη η περιοχή γνώρισε ημέρες δόξας, ευημερίας και προόδου. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι η περιοχή ιδρυθεί από τους Αργοναύτες όταν επέστρεψαν εκ Κολχίδος, οι οποίοι μετέβησαν εκεί για να κάνουν θυσίες κατά την εποχή εκείνη για τον Απόλλωνα και να ρωτήσουν τον Θεό τι πρέπει να κάνουν για να πλήξουν τον Ποσειδώνα που τους καταδίωκε για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
Νεότερες επιστημονικές έρευνες και παρατηρήσεις απέδειξαν τόσο την ύπαρξη του μανδύα το όπιο επέζησε και μέχρι το Γ΄ μ.Χ. αιώνα, όσο και την ύπαρξη αναθυμιάσεων θείου, ασφάλτου και πετρελαίου σε πολλά σημεία της περιοχής. Η ακριβής διάλεκτος των κατοίκων είναι όμοια των Πελοποννήσιων.
Το χωριό περιλαμβάνει θαυμάσιες φυσικές ομορφιές, που μαζί με των καταπράσινο τάπητα των ελαιόδεντρων και των οπωροφόρων σε συνδυασμό με την θαυμάσια παραλία δίνουν πανέμορφη όψη. Στην πλατεία του χωρίου, τοποθετείται μεγαλοπρεπές το γερασμένο πλάτανο. Τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια μας οδηγούν στα λευκά σπίτια του χωρίου, με τις όμορφες άυλες τους γεμάτες με γαρίφαλα και μαντζουράνα . Στην κορυφή του χωριού μπορεί να απολαύσει κάνεις την εκπληκτική θέα προς το Ιόνιο. Μετά ο δρόμος ανηφορίζει στα Ακροκεραύνια σε έναν γκρεμό που κόβει την ανάσα, ψηλά επάνω μεγαλοπρεπής η υψηλότερη κορυφή των Ακροκεραυνίων, η Τσίκα.


Ακολουθεί η απόφαση όπως δημοσιευτικε στο HimaraNews :

Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 23.09.2011, mori ne
shqyrtim Projekt Vendimin e Bashkise Himare lidhur me kerkesen e pranuar prej saj te
Shoqates se Pamvarur te Intelektualeve te Himares per ngritjen e memorialit te Jul
Qesarit ne Palase te Bashkise Himare, dhe konstaton se ky projekt eshte me vlera
muzeale te historise dhe kultures dhe i sherben zhvillimit te turizmit te zones tone.
Keshilli pasi e bisedoi per projektin ne perfundim;
V E N D O S I :
1- Te miratoje projektin per ndertimin e memoraialit te Jul Qesarit ne Palase
sipas projektit te paraqitur, projekt ne interesa te komunitetit.
2- Fondet per financimin e zbatimit te ketij projekti do te behen nga donatore
dhe nuk do te cenojne aspak buxhetin e Bashkise Himare.
3- Ngarkohet Kryetari i Bashkise te kryerje procedurat ligjore te dhenies se
sheshit dhe te lejes se zhvillimit, pa shperblim sipas ligjit perkates.
Kryetari i Keshillit te Bashkise per ngritjen e memorialit te Jul
Qesarit ne Palase te Bashkise Himare, dhe konstaton se ky projekt eshte me vlera
muzeale te historise dhe kultures dhe i sherben zhvillimit te turizmit te zones tone.
Keshilli pasi e bisedoi per projektin ne perfundim;
V E N D O S I :
1- Te miratoje projektin per ndertimin e memoraialit te Jul Qesarit ne Palase
sipas projektit te paraqitur, projekt ne interesa te komunitetit.
2- Fondet per financimin e zbatimit te ketij projekti do te behen nga donatore
dhe nuk do te cenojne aspak buxhetin e Bashkise Himare.
3- Ngarkohet Kryetari i Bashkise te kryerje procedurat ligjore te dhenies se
sheshit dhe te lejes se zhvillimit, pa shperblim sipas ligjit perkates.
http://borioipirotis.blogspot.com/2011/12/blog-post_8341.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου