Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

Επισκόπηση Οικονομικών θεμάτων από τον Αλβανικό Τύπο

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έσοδα από τουρισμό

Μειωμένα ήταν το 2011, για 3ο συνεχές έτος, τα έσοδα από τον τουρισμό στην Αλβανία, με

βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania /BoA,

www.bankofalbania.org). Ειδικότερα, η αξία των εισροών από τον τομέα στη χώρα

ανήλθαν το 2011 στα 1.169 εκ. €, έναντι 1.227 εκ. το 2010 και 1.302 εκ. € το 2009.

Αντίθετα, οι εκροές από την Αλβανία για τουρισμό και ταξίδια, ως αποτέλεσμα και της

κατάργησης, για τους πολίτες της χώρας, από το Δεκέμβριο του 2010 των θεωρήσεων

εισόδου στα κ-μ της ΕΕ, σημείωσαν το 2011 άνοδο και η αξία τους αυξήθηκε στα 1.122 εκ. €,

από 1.032 εκ. το 2010.

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Εισροές από

τουρισμό σε εκ. €

692 805 1.002 1.170 1.302 1.227 1.169

Εκροές από

τουρισμό σε εκ. €

-635 -768 -923 -1.057 -1.134 -1.032 -1.122 Εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania

/BoA, www.bankofalbania.org), στο επίπεδο του 2010 διατηρήθηκαν τελικά το 2011 οι

εισροές μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, ο ρυθμός μείωσης των εισροών

μεταναστευτικών εμβασμάτων στην Αλβανία, που παρατηρείται από το 2008, ανακόπηκε

το 2011 και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 693 εκ. €, έναντι 696 εκ. € το 2010.

΢ημειώνεται, ότι η συμβολή των εισροών μεταναστευτικών εμβασμάτων στην ανάπτυξη

της αλβανικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τη διετία 2010 – 2011

αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 7% και τα προηγούμενα έτη σε 10% περίπου του ΑΕΠ

της χώρας.

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Αξία σε εκ. € 802 937 952 833 782 696 693

Μεταβολή από

προηγούμενο έτος

3,6% 16,8% 1,6% -12,5% -6,1% -11,0% 0,4% Αμετάβλητη η αξιολόγηση Β1 του Moody’s για την Αλβανία

Αμετάβλητη στο Β1, παρέμεινε η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Αλβανίας

από τον οίκο Moody’s, σύμφωνα με την τελευταία του έκθεση. Όπως αναφέρεται στην

έκθεση, η Αλβανία ως χώρα μεσαίου εισοδήματος αντιμετωπίζει σήμερα πίεση, τόσο από

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟΜάρτιος 2012Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο΢υντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη – Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β’Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Τποθέσεων Σιράνων 2χώρες υψηλότερου εισοδήματος και παραγωγικότητας, όσο και από άλλες με χαμηλότερα

κόστη. ΢την ίδια έκθεση υπογραμμίζεται, ότι το επίπεδο του δημοσίου χρέους ως ποσοστό

του ΑΕΠ παραμένει ακόμη υψηλό για μία χώρα όπως η Αλβανία, αν και η Κυβέρνηση

στοχεύει στον περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού στο 3,5% του ΑΕΠ το 2012

και στο 3% μέχρι το 2014, εξέλιξη που θα μειώσει το δημόσιο χρέος στο εγγύς μέλλον.

Κατά τον οίκο Moody’s, η αλβανική οικονομία παρέμεινε σχετικά ευέλικτη στη διάρκεια

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αλλά η οικονομική ανάκαμψη δεν δέχθηκε, ακόμη,

την κατάλληλη ώθηση που θα την οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα. Επίσης, ο οίκος

σημειώνει, ότι οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στη χώρα είναι μέτριοι, καθώς ο

τραπεζικός τομέας είναι καλά κεφαλαιοποιημένος, παρότι η ποιότητα των στοιχείων του

ενεργητικού των τραπεζών και το υψηλό επίπεδο των επισφαλών δανείων παραμένουν

σημεία προβληματισμού. Νέα μείωση βασικού επιτοκίου Κεντρικής Σράπεζας από 28.3.2012

Μετά από ανάλυση των τελευταίων οικονομικών και νομισματικών εξελίξεων στη χώρα

και επιδιώκοντας «την τόνωση της αλβανικής οικονομίας και τη διαμόρφωση

καταλληλότερων νομισματικών συνθηκών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για τον

πληθωρισμό», το Εποπτικό ΢υμβούλιο της Κεντρικής Σράπεζας της Αλβανίας (ΒοΑ,

www.bankofalbania.org) αποφάσισε στις 28.3.2012 νέα –την 4η κατά σειρά από το

΢επτέμβριο του 2011– μείωση του βασικού επιτοκίου, κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες και

τον καθορισμό του στο χαμηλότερο ιστορικά επίπεδο, της τάξης του 4,25%. ΢ημειώνεται,

ότι το εν λόγω επιτόκιο είχε μειωθεί στο 5% στις 29.09.2011, στο 4,75% στις 26.10.2011 και

στο 4,50% στις 25.1.2012.

΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, όπου γίνεται επίσης αναφορά στη μείωση της

κατανάλωσης και της οικονομικής δραστηριότητας που καταγράφεται το τελευταίο

διάστημα στη χώρα, ο Διοικητής της ΒοΑ δήλωσε ότι η Σράπεζα υποχρεώθηκε να

προχωρήσει στο μέτρο, προκειμένου να ενθαρρύνει τη δανειοδότηση και τη

μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και να διευκολύνει την Κυβέρνηση στην

εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.

 ΔΙΕΘΝΕΙ΢ ΔΙΑΓΨΝ΢ΜΟΙ Προκηρύξεις διεθνών διαγωνισμών

΢ύμφωνα με ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων

του Τπουργείου Εξωτερικών, από 5.3.2012, ξεκίνησε η εβδομαδιαία έκδοση ειδικού Δελτίου

Προκηρύξεων Διεθνών Διαγωνισμών (ήδη έχει κυκλοφορήσει το 5ο τεύχος), στο οποίο

δημοσιεύονται οι προκηρύξεις διαγωνισμών προμηθειών προϊόντων, υπηρεσιών και

έργων, που προέρχονται ή χρηματοδοτούνται από διεθνείς φορείς και πηγές. Αποδέκτες

του εν λόγω Δελτίου είναι οι επιμελητηριακοί και επαγγελματικοί φορείς στην Ελλάδα και

παράλληλα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γραμματείας, www.aidfunding.mfa.gr, στη

θέση http://www.aidfunding.mfa.gr/index.php. Ανακοίνωση EuropeAid για επικείμενη προκήρυξη υπηρεσιών επίβλεψης

έργου στη ΢κόδρα, στο πλαίσιο του IPA

Σην επικείμενη προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης του έργου

της κατασκευής σωφρονιστικού συγκροτήματος στη ΢κόδρα της Αλβανίας, συνολικού

προϋπολογισμού 900.000 €, ανακοίνωσε η Γενική Δ/νση "EuropeAid" της Ευρ. Επιτροπής.

΢ημειώνεται, ότι όλοι οι διαγωνισμοί έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που

χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Φρηματοδοτικού Μέσου Προενταξιακής

Βοήθειας/IPA), δημοσιεύονται και μπορούν να αναζητηθούν, μέσω του εργαλείου 3εξειδικευμένης αναζήτησης (advanced search), στην ιστοσελίδα της "EuropeAid" της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=12462738

40884&do=publi.welcome&userlanguage=en.

΢την ως άνω ιστοσελίδα δημοσιεύονται, επίσης, ανακοινώσεις για προσεχείς διαγωνισμούς

(κατηγορία forecast στο εργαλείο αναζήτησης), τουλάχιστον έναν μήνα πριν τη

δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης.

 ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ιδιωτικοποίηση κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Albpetrol Sh.a

Χηφίστηκε τελικά από το αλβανικό Κοινοβούλιο και μόνο με τις ψήφους της

κυβερνητικής πλειοψηφίας (71 ψήφους υπέρ και 50 κατά), το νομοσχέδιο για την

ιδιωτικοποίηση της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Albpetrol Sh.a., αφού ενσωματώθηκαν

τροπολογίες που προβλέπουν τον περιορισμό της άσκησης των δικαιωμάτων του

ανάδοχου του διαγωνισμού στα 25 έτη, όπως και την υποχρέωσή του να αποδεχτεί τις

υφιστάμενες συμφωνίες της επιχείρησης με τρίτες εταιρείες (Bankers Petroleum, Stream Oil

& Gas, IEC Visoka κ.ά.). Όπως προβλέπεται στο νομοθέτημα, ο αγοραστής θα αποκτήσει το

σύνολο (100%) των μετοχών της Albpetrol Sh.a., καθώς και το δικαίωμα αξιοποίησης των

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που κατέχει σήμερα η επιχείρηση.

΢ύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αλβανικής

Τπηρεσίας Ανάπτυξης Επενδύσεων Albanian Investment Development Agency / AIDA,

http://www.aida.gov.al/web/SUMMARY_OF_INFORMATION_ABOUT_ALBPETROL_

SH_A_232_2.php, η παραγωγή της Albpetrol Sh.a. ανήλθε το 2010 σε 223.107 τόν.

πετρελαίου και 2.468.129 m3 φυσικού αερίου και τα έσοδά της σε 72,2 εκ. $ ΗΠΑ περίπου. Πετρελαϊκές εταιρείες

΢ύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Shqip, στο κυριακάτικο φύλλο της, στις 11.3.2012,

οι ελληνικές πετρελαϊκές εταιρείες κατείχαν ηγετική θέση στην αλβανική αγορά καυσίμων,

ενώ με την πάροδο του χρόνου η κατάσταση άλλαξε. Η αναθεώρηση σχετικής

κυβερνητικής απόφασης, αλλά και του νόμου, για τις δεξαμενές καυσίμων που οι

ελληνικές εταιρείες είχαν στο Δυρράχιο και η υποχρέωση μετατόπισής τους στο Πόρτο

Ρομάνο, ήταν οι πρώτες ενδείξεις για τις ρωγμές που είχαν υποστεί οι σχέσεις των

ελληνικών εταιρειών καυσίμων με το αλβανικό κράτος. Σο θέμα τέθηκε και σε επαφές

υψηλού επιπέδου, χωρίς όμως να υπάρξει λύση. ΢ήμερα από τρεις εταιρείες έχουν μείνει

δύο. Η μία κινήθηκε δικαστικά εναντίον του αλβανικού κράτους, ζητώντας αποζημίωση

ενός δισ. δολλ. ΗΠΑ για τις δεξαμενές και έχει αποφασίσει και αυτή να αποσυρθεί. Σο

παράδειγμα των ελληνικών εταιρειών, σχολιάζει η εφημερίδα, ακολουθεί και άλλη μεγάλη

και γνωστή εταιρεία, η οποία πούλησε τις μετοχές της και θέλει να εγκατασταθεί σε άλλη

βαλκανική χώρα. Ιδιωτικοποίηση τεσσάρων Τ/Η σταθμών

΢ύμφωνα με ανακοίνωση της Αλβανικής Τπηρεσίας Ανάπτυξης Επενδύσεων Albanian

Investment Development Agency / AIDA, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της, θέση

http://www.aida.gov.al/web/Privitization_of_HEC_UL_Z_SHKOPET_SH_A_and_of_H

EC_Bistrica_1_Bistrica_2_SH_A_192_2.php, με βάση το νόμο 10430/9.6.2011, η Κυβέρνηση

της Αλβανίας αποφάσισε την ιδιωτικοποίηση, με διεθνή διαγωνισμό, 4 μεσαίων – μικρών

υδροηλεκτρικών σταθμών και ειδικότερα των Ulza HPP και Shkopeti HPP στον ποταμό

Ματ στη βόρεια περιοχή της χώρας και των Bistrica I και ΙΙ HPP στον Μπίστριτσα. Οι 4

Τ/Η σταθμοί, που μέχρι 31.8.2011 διαχειριζόταν η αλβανική κρατική Επιχείρηση 4Ηλεκτρισμού KESH, είναι κατά 100% στην ιδιοκτησία του Τπουργείου Οικονομίας,

Εμπορίου και Ενέργειας / ΜΕΣΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τους σταθμούς, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τους

αρμόδιους φορείς, περιέχονται στην προαναφερόμενη ιστοθέση

(http://www.aida.gov.al/web/pub/goa_hpp_privatization_teaser_2_53_1.pdf). ΢χέδιο ασφαλείας φράγματος σε Τ/Η σταθμό Komani

΢ύμφωνα με ανακοίνωση της αλβανικής κρατικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού KESH,

http://www.kesh.com.al/content.aspx?id=15&idjadok=71, η εταιρεία σχεδιάζει να

υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 63 εκ. €, χρηματοδοτούμενο από την

European Bank for Reconstruction and Development / EBRD, την World Bank, τη Swiss

State Secretariat for Economic Affairs / SECO και την Kreditanstalt für Wiederaufbau /

KfW. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σε πρώτη φάση και με χρηματοδότηση της

EBRD, ύψους 12,7 εκ. €, η KESH θα προβεί άμεσα σε πρόσκληση προεπιλογής

ενδιαφερομένων για την υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας (λήψη μέτρων προστασίας

κατολισθήσεων κ.λπ. έργα) του φράγματος στον Τ/Η σταθμό Komani, που αποτελεί μέρος

ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης της ασφάλειας των Τ/Η σταθμών στα φράγματα των

ποταμών Δρίνου και Ματ, όπου παράγεται το 95% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας της

χώρας.

 ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟΙ – ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΙ ΥΟΡΕΙ΢ Νέο Δ΢ Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας

Η σύνθεση του Δ΢ της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας (Hellenic Business

Association of Albania / HBAA, http://www.hbaa.al/), που προέκυψε από την ετήσια

Γενική ΢υνέλευση των μελών της και τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 15.2.2012,

είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος κ. Ιωάν. Κουγιώνας (Γεν. Δ/ντής ΕΣΕ Αλβανίας),

Αντιπρόεδρος κ. ΢ταύρος Κρασαδάκης (Γεν. Δ/ντής Hygeia Hospital Σιράνων), Γενικός

Γραμματέας κ. Γεώργ. Μπλέκας (Γεν. Δ/ντής Intracom Telecom Albania), Σαμίας κ. Αναστ.

Μαυράκης (Γεν. Δ/ντης Mamidoil Albania) και μέλη κ. Αλέξ. Καρακίτης (Country

Manager Partner Ernst & Young Albania) και κ. Δημ. Πάσχος (Οικον. Δ/ντής AMC). Νέα δ/νση Ελληνο-Αλβανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

΢ε νέα γραφεία μεταφέρθηκε πρόσφατα το Ελληνο-Αλβανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο / ΕΑΕΒΕ, στην ακόλουθη δ/νση:

Rr. Qemal Stafa Nr 31, Kati 2-te, perballe Prokurorise se Pergjithshme, Tirana (Tel./Fax:

00355 4 2262618, Μobile: 00355 686074221, E-mail:info@gacci.al). Νέα Γραφεία Albanian Investment Development Agency / AIDA

Σα στοιχεία επικοινωνίας της Αλβανικής Τπηρεσίας Ανάπτυξης Επενδύσεων Albanian

Investment Development Agency / AIDA, τα νέα Γραφεία της οποίας τέθηκαν πρόσφατα

σε λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

Blv Gjergj Fishta, Pall. Shallvare, Tirana, Albania (Tel.: 00355 4 2251001, Fax: 00355 4

2250970, E-mail: info@aida.gov.al)

Επικεφαλής του Οργανισμού (Chief Executive Officer): κα Eneida Guria Κέντρο διαχείρισης επιχειρήσεων αγροτικού τομέα Αλβανίας / ABMC

Ιστοσελίδα στην ελληνική γλώσσα, http://abmc.org.al/greek, δημιούργησε πρόσφατα το

αλβανικό Κέντρο διαχείρισης επιχειρήσεων αγροτικού τομέα Association & Business 5Management Center / ABMC, όπου περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τη

λειτουργία, τα μέλη και τις υπηρεσίες του.

΢ημειώνεται, ότι ο ως άνω φορέας, ABMC, είναι μία κοινοπραξία συλλόγων/συνδέσμων

και ενώσεων που εκπροσωπεί τους σημαντικότερους κλάδους και τις επιχειρήσεις του

αγροτικού τομέα στην Αλβανία και μεταξύ άλλων παρέχει στα μέλη του πληροφόρηση,

τεχνογνωσία, όπως και τεχνική και οικονομική στήριξη, ενώ επιπλέον αναλαμβάνει την

οργάνωση επαφών και επιχειρηματικών επισκέψεων εγχώριων και αλλοδαπών

επιχειρήσεων αντίστοιχου ενδιαφέροντος.

Σα στοιχεία επικοινωνίας του ABMC είναι: Rruga “Mine Peza”, Pallati 87/3, Kati 1, Zyra

A1, Tirana, Albania (Σel./Fax: 00355 4 2259195, E-mail: abmc@abmc.org.al)

Επικεφαλής του Κέντρου (Εκτελεστικός Διευθυντής): κ.Tritan Çako.

 ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΕΙ΢ – ΚΛΑΔΟΙ Ασφαλιστική αγορά

΢ύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η αρμόδια αλβανική Αρχή

Albanian Financial Supervisory Authority /AMF, http://amf.gov.al/default.asp?lang=1,

το 2011 καταγράφηκε στην Αλβανία, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2010), ιδιαίτερα

μεγάλη αύξηση του αριθμού των ασφαλιστικών συμβολαίων, κατά 77,46%, όπως και

αύξηση του συνολικού ύψους των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων, της τάξης

του 1,81%.

Ειδικότερα, ο αριθμός των ασφαλιστήριων συμβολαίων ανήλθε το 2011 στα 1.306.610, από

736.278 το 2010, και το συνολικό ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων

διαμορφώθηκε στα 8,356 δισ. αλβ. λεκ (60 εκ. € περίπου), έναντι 8,207 δισ. αλβ. λεκ το 2010.

Οι ασφάλειες ζωής αυξήθηκαν, τόσο ως προς τον αριθμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων

που το 2011 ανήλθε στα 97.512, δηλ. διευρύνθηκε κατά 39,47%, σε σχέση με το 2010, όσο

και ως προς το ύψος των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων που το 2011

διαμορφώθηκε στα 1,065 δισ. αλβ. λεκ, έναντι 849 εκ. αλβ. λεκ το 2010.

Η κατά κεφαλή ασφαλιστική δαπάνη στην Αλβανία εκτιμάται στα 20 €, ενώ οι

ασφαλιστικές εταιρείες κατέβαλαν τo 2011 αποζημιώσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ALL ή

15,8 εκ. € περίπου (έναντι ύψους 2,3 δισ. αλβ. λεκ το 2010), από το οποίο ποσοστό 78,12%

αφορούσε ασφάλειες οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις του τομέα στη χώρα,

μπορούν να αναζητήσουν σχετικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων στην ιστοθέση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32194. Αγροτικός – αγροτοβιομηχανικός τομέας

Ση 2η θέση μεταξύ των προμηθευτριών της Αλβανίας σε προϊόντα του ευρύτερου

αγροτικού και αγροτοβιομηχανικού τομέα, καταλαμβάνει η χώρα μας, σύμφωνα με τα

διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία της αλβανικής ΢τατιστικής Τπηρεσίας (INSTAT).

Ειδικότερα το 2010, το μερίδιο της Ελλάδας στη συνολική αξία των αλβανικών εισαγωγών

προϊόντων του ευρύτερου αγροτικού τομέα εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε στο 16%, ενώ

στην 1η θέση, με μερίδιο της τάξης του 19%, κατατάχθηκε η Ιταλία.

Η αξία των εισαγωγών της Αλβανίας από τη χώρα μας, για το σύνολο των δασμολογικών

κατηγοριών HS 1 – 24, ανήλθε το 2010 στα 13.345 εκ. αλβ. λεκ, σημειώνοντας σε σχέση με

το προηγούμενο έτος 2009 (11.690 εκ. αλβ. λεκ) αξιόλογη αύξηση ποσοστού 14,15%.

Όσον αφορά την αξία των εισαγωγών τους, τα προϊόντα με τις καλύτερες επιδόσεις στην

αλβανική αγορά παραμένουν σταθερά τα τσιγάρα, τα εσπεριδοειδή κ.λπ. φρέσκα φρούτα,

η μπύρα και τα ζωντανά ζώα και πουλερικά. 6Περισσότερες πληροφορίες για τις αλβανικές εισαγωγές προϊόντων του ευρύτερου

αγροτικού και αγροτοβιομηχανικού τομέα και τη διάρθρωση του λιανικού και

εισαγωγικού εμπορίου τροφίμων στην Αλβανία, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να

αναζητήσουν στο σχετικό σημείωμα του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων στην ιστοθέση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32400. Σομέας υγείας

Σους εργαζόμενους στον τομέα υγείας της χώρας και τους επικεφαλής του αρμοδίου

Τπουργείου συνεχάρη ο Αλβανός Π/Θ κ. Sali Berisha, σε πρόσφατη συνεδρίαση του

Τπουργικού ΢υμβουλίου, με αφορμή μελέτες που δημοσιοποιήθηκαν τελευταία από

διεθνείς οργανισμούς και σύμφωνα με τις οποίες η Αλβανία κατατάσσεται πλέον, για

πρώτη φορά, μεταξύ των ανεπτυγμένων, όσον αφορά σε σημαντικούς δείκτες και

ειδικότερα στη θνησιμότητα, την ανοσοποίηση των παιδιών και την πρόσβαση στο

σύστημα υγείας.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην παιδική θνησιμότητα ο μονοψήφιος πλέον αριθμός που

καταγράφεται στην Αλβανία, ιστορικό επίτευγμα για τη χώρα, αποτελεί δείγμα της

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής της, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Berisha.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξελίξεις στον τομέα υγείας στην Αλβανία, μπορούν οι

ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν σε σημείωμα του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων στην ιστοθέση:

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=32226.

 ΤΠΟΔΟΜΕ΢ Φρηματοδότηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης σε αλβανικές πόλεις

΢ύμφωνα με ανακοίνωση της Αντ/πείας της ΕΕ στην Αλβανία, πέντε χρηματοδοτικές –

δανειακές συμφωνίες υπογράφηκαν, στις 20.3.2012, με τα αλβανικά Τπουργεία

Οικονομικών και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών, όπως και τις Αρχές Ύδρευσης και

Αποχέτευσης των πόλεων Υιέρι, Αγ. ΢αράντα, Λούσνια, Μπεράτι, Κάμζα και Κορυτσάς,

για την αναβάθμιση των υδρευτικών - αποχετευτικών συστημάτων τους. Οι συμφωνίες,

συνολικού ποσού 71,7 εκ. €, στο οποίο περιλαμβάνεται και επιχορήγηση (grant) ύψους 25,5

εκ. € από την ΕΕ, θα χρηματοδοτηθούν από κοινού από την ΕΕ και τις Κυβερνήσεις της

Ελβετίας και της Γερμανίας και θα υλοποιηθούν από τη γερμανική Kreditanstalt für

Wiederaufbau / KfW. Σο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης δημοσιεύεται στην ιστοθέση:

http://eeas.europa.eu/delegations/albania/press_corner/all_news/news/2012/2012032

1_en.htm Προκήρυξη μελέτης για Ιόνια Οδό

Σις θετικές επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές της Ελλάδας με την Αλβανία σχολίασαν

δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, μετά την προκήρυξη της μελέτης (άνοιγμα

προσφορών 22.5.2012) για την ολοκλήρωση της Ιόνιας Οδού (Δυτικός Άξονας) από το

τέλος της παραχώρησης έως την Κακαβιά, προϋπολογισμού 3,77 εκ. €, που ανακοίνωσε το

Τπουργείο Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της χώρας μας. Όπως αναφέρεται στην

ανακοίνωση «Η ολοκλήρωση του έργου θα ικανοποιήσει την αυξημένη ζήτηση

μετακινήσεων από και προς την Αλβανία, ενώ σε συνδυασμό με τα άλλα μεγάλα έργα

στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας (Ρίο – Αντίρριο, Ιόνια Οδός, Εγνατία Οδός,

λιμάνι Ηγουμενίτσας κ.λπ.), θα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της μεταφορικής

υποδομής. Εκτός των παραπάνω, η κατασκευή του υπό μελέτη οδικού τμήματος Ιωάννινα

– Κακαβιά, επιλύει βασικά προβλήματα κυκλοφορίας σε νομαρχιακό και περιφερειακό

επίπεδο και απαλλάσσει την ευρύτερη περιοχή από τις φορτίσεις και οχλήσεις των

υπερτοπικών κινήσεων». 7 Πολεοδομική μελέτη της Φειμάρρας

Όπως δημοσιεύτηκε στον αλβανικό τύπο, ομόφωνα και με τη στήριξη όλων των δημοτικών

παρατάξεων, υπερψήφισε το Δημοτικό ΢υμβούλιο της Φειμάρρας το πολεοδομικό σχέδιο

της πόλης. Έτσι το οικοδομήσιμο τμήμα της πόλης θα καθοριστεί επακριβώς και κάθε

κτίσμα εκτός σχεδίου θα θεωρείται παράνομο με τις ανάλογες κυρώσεις, δήλωσε ο

Δήμαρχος της πόλης κ. Γιώργος Γκόρος. Σο σχέδιο, το οποίο παρουσίασε στο ΢υμβούλιο η

ανάδοχος του έργου, μελετητική εταιρεία ελληνικών συμφερόντων, «μέχρι τελευταίας

λεπτομέρειας», προβλέπει την οικοδόμηση νέων κτηρίων για κατοικίες, αλλά και για

τουριστική χρήση, νέους δρόμους, αναπαλαίωση ιστορικών χώρων, δύο τουριστικά χωριά

κ.ά..ή Κατασκευή πάρκινγκ 1.000 θέσεων στα Σίρανα

΢υμφωνία παραχώρησης υπέγραψε (Μάρτιος 2012), με την αλβανική Gener 2,

http://www.gener2.al/, ο Δήμαρχος Σιράνων κ. Lulzim Basha, για τη λειτουργία του 1ου

υπόγειου πάρκινγκ της πόλης που θα κατασκευαστεί από την επιχείρηση στην πλατεία

Ιταλίας, στο στάδιο Qemal Stafa.

Σο έργο προβλέπει την κατασκευή υπόγειου χώρου τεσσάρων ορόφων, συνολικής

επιφάνειας 9.000 τ.μ., 1.000 θέσεων στάθμευσης και προϋπολογισμού 1,6 δισ. αλβ. λεκ (11,3

εκ. €). «Η έλλειψη θέσεων στάθμευσης αποτελεί βασική αιτία της κυκλοφορικής

συμφόρησης και ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επιβαρύνει την αλβανική Πρωτεύουσα»,

δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Basha στην τελετή που διοργανώθηκε και συμπλήρωσε

«βρισκόμαστε στην τελική φάση του νέου πολεοδομικού σχεδίου των Σιράνων και

εργαζόμαστε, παράλληλα, για τον σχεδιασμό στρατηγικών επενδύσεων, όπως της

επέκτασης της κεντρικής λεωφόρου της πόλης, της αποκατάστασης του ποταμού, της

κατασκευής νέων πάρκων και τερματικού επιβατηγού σταθμού, προσπάθειες που όμως θα

παραμείνουν ατελέσφορες, χωρίς έναν ικανοποιητικό αριθμό υπόγειων και υπέργειων

χώρων στάθμευσης». Επιτάχυνση διαδικασίας χορήγησης οικοδομικών κ.ά. αδειών

΢ε πρόσφατη συνάντησή του με την αρμόδια για το ισχύον στη χώρα κανονιστικό πλαίσιο

Ομάδα Εργασίας, ο Π/Θ κ. Sali Berisha ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων προς μείωση του

αριθμού των διαδικασιών και του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη διαφόρων αδειών,

με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Αλβανία.

Όπως αναφέρθηκε μετά τη συνάντηση, ενδεικτικά,

- οι διαδικασίες για έκδοση οικοδομικής άδειας στα Σίρανα θα περιοριστούν από 24 σε 5

και ο σημερινός χρόνος – ρεκόρ των 436 ημερών που απαιτείται για τη λήψη της θα

μειωθεί στις 40 μόνο,

- ο αριθμός των διαδικασιών ηλεκτροδότησης θα μειωθεί από 6 στις 4 και ο

απαιτούμενος χρόνος θα μειωθεί στις 45 ημέρες, από τις 177 που χρειάζονται σήμερα,

- οι διαδικασίες εγγραφής ακίνητης περιουσίας θα περιοριστούν στις 3 και θα

ολοκληρώνονται σε 13 ημέρες, από τις απαιτούμενες σήμερα 33,

- οι διαδικασίες για την εγγραφή επιχείρησης πρόκειται να μειωθούν από 5 σε 2 και το

κόστος τους, από το σημερινό ύψος των 112 αλβ. λεκ, σε 100 (1 $ ΗΠΑ),

- οι εξαγωγείς θα χρειάζονται 3 μόνο δικαιολογητικά και 5 ημέρες για τη διεκπεραίωση

των επιχειρηματικών σχεδίων τους, ενώ

- θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζόμενων με την κατάργηση των

ισχυόντων μισθών αναφοράς.

Η μείωση του γραφειοκρατικού κόστους είναι όλο και περισσότερο αναγκαία, τόνισε ο

Πρωθυπουργός της χώρας, προσθέτοντας ότι η επίτευξή της θα βελτιώσει τη θέση της

Αλβανίας στο Διεθνή Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index), που

αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο για τους ξένους δυνητικούς επενδυτές. 8 ΕΛΛΗΝΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΕ΢ ΢ΦΕ΢ΕΙ΢ – ΕΠΙ΢ΚΕΧΕΙ΢ - ΢ΤΝΑΝΣΗ΢ΕΙ΢ Επίσκεψη ΤΥΤΠΕΞ κ. Δ. Δόλλη, Σίρανα, 31.3.2012

Σα Σίρανα επισκέφθηκε, την Κυριακή, 31.3.2012, ο Τφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης

Δόλλης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 20ή επέτειο της ίδρυσης του

Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ).

Κατά την παραμονή του στην αλβανική Πρωτεύουσα, ο Τφυπουργός Εξωτερικών

συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Σιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.

Αναστάσιο, καθώς και με μέλη της ελληνικής μειονότητας.

΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, ο κ. ΤΥΤΠΕΞ σημείωσε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό

του στην εκδήλωση «Ο σεβασμός των ανθρώπινων και μειονοτικών δικαιωμάτων στην

Αλβανία αποτελεί ζητούμενο. Έχει επιτευχθεί έως ένα βαθμό χάρη στην Κυβέρνηση και

τον αλβανικό λαό. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κρατών

και λαών μας. Οι πολίτες των διαφόρων μειονοτήτων νιώθουν εθνικιστικές πιέσεις. ΢την

Αλβανία πρέπει να υπερισχύει η ενότητα και η αρμονία χωρίς γλωσσικές, πολιτισμικές και

θρησκευτικές διακρίσεις». Επίσκεψη Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρη, Αλβανία, 4 – 6.4.2012

Επίσκεψη στην Αλβανία πραγματοποίησε, το 3ήμερο 4–6.4.2012, ο Δήμαρχος

Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης. Κατά την παραμονή του στα Σίρανα, ο κ.

Μπουτάρης είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Αναστάσιο, τον Πρωθυπουργό κ. Sali

Berisha, τον Αλβανό Τπουργό Σουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού και το

Δήμαρχο Σιράνων κ. Lulzim Basha, με τον οποίο συζήτησαν τις δυνατότητες συνεργασίας

των δύο πόλεων, μεταξύ άλλων, σε πολιτιστικό, αλλά και επιχειρηματικό επίπεδο.

΢τις 5.4.2012, ο κ. Μπουτάρης επισκέφθηκε το Δυρράχιο, κύριο προορισμό της επίσκεψής

του στην Αλβανία, όπου και υπέγραψε με τον ομόλογό του κ. Vangjush Dako συμφωνία

συνεργασίας, ως προοίμιο της συμφωνίας αδελφοποίησης των δύο πόλεων, η οποία

αναμένεται να υπογραφεί κατά την επίσκεψη του Δημάρχου Δυρραχίου στη

Θεσσαλονίκη, τους επόμενους μήνες. ΢ύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, όπως δήλωσε,

μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κατά την υπογραφή της συμφωνίας, η

Θεσσαλονίκη και το Δυρράχιο έχουν πολλά κοινά και είναι δύο μεγάλες πόλεις όπου

βρίσκονται τα σημαντικότερα λιμάνια της περιοχής. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος

Δυρραχίου σημείωσε ότι αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη πολλών

κοινών στόχων, σε πολλούς τομείς, όπως ο τουριστικός, ο πολιτιστικός και ο οικονομικός. ΢υνάντηση εκπροσώπων Δήμων, Άγ. ΢αράντα, 10.3.2012

΢ε ημερίδα που οργάνωσε ο Δήμος Αγίων ΢αράντα παραβρέθηκαν το ΢άββατο, 10.3.2012

ο Δήμαρχος Ιωαννίνων και αντιπροσωπείες από τους Δήμους Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας

και Κέρκυρας. Βασικό αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η διατήρηση της αρχιτεκτονικής

κληρονομιάς ως στοιχείο τουριστικής ανάπτυξης και στις εργασίες παρέστησαν, επίσης, ο

Τπουργός Πολιτισμού της Αλβανίας, ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος στο Αργυρόκαστρο.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι ο τουρισμός μπορεί να

αποτελέσει πεδίο συνεργασίας μεταξύ των όμορων περιοχών και τόνισε ότι υποχρέωση της

τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να δίνει πρακτικές λύσεις και να αναπτύσσει πρωτοβουλίες

στήριξης και προβολής της περιοχής, ενώ κατέθεσε και προτάσεις για τη συνεργασία των

δύο Δήμων στους τομείς του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας αλλά και στην παροχή

τεχνογνωσίας από το Δήμο Ιωαννιτών, ειδικά στους τομείς της διαχείρισης νερού και

απορριμμάτων.

9 ΕΚΔΗΛΨ΢ΕΙ΢ «Άνοιξη Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλβανία», Σίρανα, 19 – 31.3.2012

Εκδηλώσεις Πρεσβείας Ελλάδος

΢τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Σίρανα, την

περίοδο 19 Μαρτίου – 1η Απριλίου 2012, με το γενικό τίτλο: «Άνοιξη Ελληνικού

Πολιτισμού στην Αλβανία», με την ευκαιρία της Εθνικής μας Εορτής, αναφέρθηκε σε

συνάντηση με δημοσιογράφους ο Πρέσβης κ. Νικόλαος Πάζιος και η οποία, όπως και οι

εκδηλώσεις, καλύφθηκαν εκτενώς από τα αλβανικά ΜΜΕ. «Επιλέξαμε αυτόν τον τρόπο

για τα τιμήσουμε την Εθνική μας Εορτή, για μερικούς λόγους: Πρώτον, πάει καιρός που η

πρεσβεία δεν είχε διοργανώσει τέτοιες εκδηλώσεις. Δεύτερον, θεωρούμε, ότι τέτοιες

εκδηλώσεις δίνουν μεγαλύτερη ζωντάνια στην πολιτιστική ζωή της Πρωτεύουσας και

τρίτον διότι πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βρούμε καλύτερα εκείνα τα

πράγματα που ενώνουν τις δύο χώρες μας. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε τους τομείς

εκείνους που προβάλλουν τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα στην Αλβανία, αλλά και τις

ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών», «Οι εκδηλώσεις

αυτές είναι προϊόν συνεργασίας και προσφοράς Ελλήνων και Αλβανών καλλιτεχνών και

μελετητών» δήλωσε στη συνάντηση ο κ. Πάζιος.

Με σειρά άρθρων στον αλβανικό τύπο έγινε, επίσης, αναφορά στις επιμέρους εκδηλώσεις

της «Άνοιξης Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλβανία» και στο πρόγραμμά της, που περιείχε:

 Έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Η Ελλάδα με τα μάτια Αλβανών ζωγράφων», όπου

προβλήθηκαν έργα γνωστών Αλβανών ζωγράφων που εμπνεύστηκαν από ελληνικά

θέματα.

 Έκθεση βιβλίου με τίτλο «Γέφυρα πολιτισμών», όπου παρουσιάστηκαν μεταφράσεις

ελληνικών βιβλίων στην αλβανική γλώσσα και αντίστροφα.

 ΢υναυλία – ρεσιτάλ μουσικής για πιάνο και φλάουτο με τίτλο «Μουσική συνάντηση».

 Διεθνή επιστημονική διημερίδα, 1ο ΢υνέδριο Ελληνο-Αλβανικών ΢πουδών, με θέμα

«Ελληνοαλβανικές γλωσσικές και πολιτιστικές μελέτες. Επιτεύγματα και προοπτικές.».

 Υωτογραφική έκθεση του Αλβανού φωτογράφου κ. Roland Tasho, όπου

παρουσιάστηκαν πορτρέτα επιτυχημένων Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα.

 Επιστημονική ημερίδα, με θέμα την κρίση στην Ευρώπη και τις περιφερειακές της

επιπτώσεις, στην οποία συμμετείχε και το ΕΛΙΑΜΕΠ.

 Σετραήμερο αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

 Προβολή της ελληνικής κουζίνας και της μεσογειακής διατροφής από τον γνωστό

Έλληνα σεφ κ. Ηλία Μαμαλάκη, που φιλοξενήθηκε από το αλβανικό τηλεοπτικό κανάλι

Vizion Plus. Ημερίδα με θέμα «Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής οικονομικής

κρίσης», Σίρανα, 27.3.2011

΢το πλαίσιο των ως άνω πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε η Πρεσβεία της

Ελλάδος στα Σίρανα, με το γενικό τίτλο: «Άνοιξη Ελληνικού Πολιτισμού στην Αλβανία»,

με την ευκαιρία της Εθνικής μας Εορτής, στις 27.3.2012, πραγματοποιήθηκε, σε συνεργασία

με το Αλβανικό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών / AIIS, http://www.aiis-albania.org/, το

ΕΛΙΑΜΕΠ και το παράρτημα στα Σίρανα του Ιδρύματος Friedrich Ebert Stiftung, σε

κεντρικό ξενοδοχείο, ημερίδα με θέμα «Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ευρωπαϊκής

οικονομικής κρίσης».

Σις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Πρέσβης της Ελλάδος στα Σίρανα κ. Νικόλαος

Πάζιος, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο σκοπός της είναι κυρίως να αναδείξει τα

γνωστά και μη στοιχεία που συνδέουν την Ελλάδα με την Αλβανία, τα νέα στοιχεία στις

διμερείς σχέσεις τους, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. 10Από πλευράς Ελλήνων ομιλητών στην ημερίδα συμμετείχαν, κατά σειρά, ο Αντ/δρος της

Ένωσης Αλβανικών Σραπεζών και Γεν. Δ/ντής της ΕΣΕ στην Αλβανία κ. Ιωάν. Κουγιώνας,

καθώς και οι συνεργάτες του ΕΛΙΑΜΕΠ κα Άννα Σριανταφυλλίδου, Καθηγήτρια στο

European University Institute, κ. Αλέξ. Μαλλιάς πρώην Πρέσβης της Ελλάδος στην

Αλβανία και ο κ. Ιωάν. Αρμακόλας, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από τα αλβανικά ΜΜΕ που κάλυψαν την ημερίδα, έμφαση δόθηκε:

- στην κρίση στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις της, τόσο στους Αλβανούς μετανάστες, όσο

και στις διμερείς οικονομικές σχέσεις, στο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για την

Αλβανία και στις ροές μεταναστευτικών εμβασμάτων, όπως και

- στις επιπτώσεις της κρίσης στο τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία (ο κ. Κουγιώνας

αναφέρθηκε στη διείσδυση των ελληνικών τραπεζών στην Αλβανία και υπογράμμισε ότι ο

τραπεζικός τομέας της χώρας είναι ισχυρός, έχει ρευστότητα και κεφάλαια, όπως και

νομοθεσία που τον προστατεύει και δεν είναι εκτεθειμένος σε νέα προϊόντα, αλλά μόνο

στα παραδοσιακά: καταθέσεις και δάνεια). 12η Δ. Έκθεση «Constructions», Σίρανα, 23 – 25.3.2012

Σο 3ήμερο 23–25.3.2012, διοργανώθηκε στα Σίρανα, στο ΢υνεδριακό Κέντρο των Σιράνων

(Palace of Congresses), η 12η Διεθνής Έκθεση Κατασκευών «Constructions», που

διοργανώθηκε από ελληνική επιχείρηση, με τη στήριξη του Ελληνο-Αλβανικού Εμπορικού

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΑΕΒΕ), www.gacci.al, των Ενώσεων Αλβανών

Κατασκευαστών και Αρχιτεκτόνων και της Αλβανικής Ένωσης Ενέργειας.

΢την εκθεσιακή εκδήλωση έλαβαν μέρος τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια

Καρδίτσας, Κοζάνης, Λάρισας και Σρικάλων με ομαδικές συμμετοχές αξιόλογων

επιχειρήσεων – μελών τους και επιπλέον σαράντα περίπου επιχειρήσεις της χώρας μας με

ατομικά περίπτερα, όπως και το ΕΑΕΒΕ με περίπτερο πληροφοριών.

Σην Έκθεση εγκαινίασε ο Τπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας κ. Nasip Naco

και επισκέφθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Σίρανα κ. Νικόλαος Πάζιος, καθώς και η

επικεφαλής και τα στελέχη του Γραφείου ΟΕΤ Σιράνων.

΢ημαντική ήταν η παρουσία στην Έκθεση των μελών των Προεδρείων και Δ.΢. των

συμμετεχόντων ελληνικών Εμπορο-Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, που συνόδευσαν και

στήριξαν τις επιχειρηματικές αποστολές των περιοχών τους. ΢υμμετοχή Επιμελητηρίου Κοζάνης στη 12η Δ. Έκθεση «Constructions», Σίρανα,

23 – 25.3.2012

΢ύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του Επιμελητηρίου Κοζάνης «επιτυχία σημείωσε η

διεθνής έκθεση κατασκευών "Constructions 2012" που πραγματοποιήθηκε από 23 έως 25

Μαρτίου 2012, στα Σίρανα της Αλβανίας, την οποία επισκέφτηκαν κυρίως κατασκευαστές,

μηχανολόγοι μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, εργολάβοι, έμποροι δομικών

υλικών κ.ά., αλλά και το καταναλωτικό κοινό που ενημερώθηκε για τα εκθέματα της

έκθεσης που περιλάμβαναν από αδρανή υλικά έως αυτοματισμούς κτιρίων, βερνίκια και

έπιπλα μπάνιου - κουζίνας. Η έκθεση παρουσίασε τεχνολογία και εφαρμογές σχετικές με

όλο τον τομέα των κατασκευών και έγινε πόλος έλξης για κατασκευαστικές - τεχνικές

εταιρίες. Από την Π.Ε Κοζάνης συμμετείχαν, με τη στήριξη του Εμπορικού και

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, σε ενιαίο περίπτερο, οκτώ (8) αξιόλογες

επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες κατά γενική ομολογία έμειναν ευχαριστημένες από το

επίπεδο της διοργάνωσης, αλλά και τις εμπορικές επαφές που πραγματοποιήθηκαν και οι

οποίες ευελπιστούν ότι θα οδηγήσουν σε εμπορικές συνεργασίες».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου