Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Ο Υπουργός Εργασίας κ. Ξέρας συναντήθηκε με τον Υπεύθυνο για την Αλβανία στη Διεύθυνση Διεύρυνσης της ΕΕ, κ.. Μαραγκό ΒασίλειοΣπύρος Ξέρας: Δέσμευση για την εκπλήρωση των συστάσεων της 11ηςπροτεραιότητας «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"

O Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, κ. Σπύρoς Ξέρας, συναντήθηκε με τον αναπληρωτής προϊστάμενο της διοικητικής μονάδας που ασχολείται με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αλβανία και τοΜαυροβούνιο τον κ. Βασίλη Μαραγκό, με τον οποίον μίλησε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο των 12 βασικών προτεραιοτήτων, όπου η 11η προτεραιότητα - επικεντρωμένη για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές του Υπουργείου Εργασίας.

Ο Υπουργός κ Ξέρας ενημέρωσε τον κ. Μαραγκό σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν τους τελευταίους μήνες από το Υπουργείο για την εφαρμογή της βασικής προτεραιότητας 11 «Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", αρχής γενομένης από την ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών, την αναθεώρηση και βελτίωση της νομοθεσίας και πολιτικών για την αναπηρία, σύμφωνα πάντα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη σύμβαση για τα Ηνωμένα Έθνη, συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία από τις διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες κλπ.Τα "Συμπεράσματα" του "Σεμιναρίου για την ένταξη των Ρομά και των Αιγυπτίων στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ", που οργανώθηκε πρόσφατα από την ΕΚ,θεωρούνται ως προτεραιότητες από τις δομές μας για την εφαρμογή τους εντός των προσεχών ημερών, επισήμανε ο κ. Υπουργός Ξέρας. Ο Υπουργός Εργασίας μετέφερε με επίσημη διαδρομή σε όλα τα υπουργεία τις συστάσεις του σεμιναρίου και εντός του μηνός Μαΐου έχει ζητήσει να ετοιμάσει ένα σχέδιο μέτρων με λεπτομερή δραστηριότητες, χρονοδιαγράμματα και καθορισμένους προϋπολογισμούς ", ενημέρωσε ο Υπουργός.
Ο κ. Μαραγκός εκτίμησε ότι μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί πολύ σημαντικά μέτρα για την προώθηση της ένταξης των ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και της αιγυπτιακής κοινότητας, και ότι η ΕΕ αντιλαμβάνεται ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει εν μία νυκτί, αλλά ενθαρρύνει τα αλβανικά θεσμικά όργανα να καταβάλουν προσπάθειες προς την υλοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών.

Ο Επικεφαλής του τομέα για την Αλβανία σημείωσε ότι καθορίζει με ικανοποίηση τα νομικά μέτρα που λαμβάνονται στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού. "Με τις πρόσφατες πράξεις, η νομική βάση της Αλβανίας είναι πλήρης και σε συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ και τώρα η Αλβανία αναμένεται να δει το επίπεδο της εφαρμογής τους."

"Η αναγνώριση και η εγγύηση της Ομοφυλοφιλικής Λεσβιακής Κοινότητας σε κάθε κοινωνία και χώρα αποτελεί δείκτη της ανάπτυξης και χειραφέτησης της χώρας αυτής. Τα δικαιώματα της κοινότητας αυτής θα πρέπει να υποχρεώσουν κάθε ίδρυμα, είπε ο κ.. Μαραγκός. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ θα πρέπει να θεωρείται ως μια πρόκληση και δέσμευση στην Αλβανία. "
Ο υπουργός ενημέρωσε τον κ. Μαραγκό ότι ήδη έχει ετοιμαστεί ένα σχέδιο δράσης για τις μη διακρίσεις των ατόμων με σεξουαλικό προσανατολισμό , το οποίο αυτό το μήνα μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εγκριθεί και θα αρχίσει η εφαρμογή του. Ο κ. Υπουργός ενημέρωσε. τον κ. Μαραγκό σχετικά με τη διαδικασία της οικοδόμησης ενός βασικού νόμου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ώστε να συμπέσει με τις βασικές αρχές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. "Κατά τη διάρκεια του 2011 το Υπουργείο Εργασίας καθοδήγησε τη σύνταξη του σχεδίου νόμου« για την ένταξη και την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρίες ». Αυτής της διαδικασίας εκπόνησε μια μελέτη της υφιστάμενης νομοθεσίας που θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αναπηρίας στην Αλβανία, για να αξιολογήσει τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της σύμβασης.Η Έκθεση Αξιολόγησης εντόπισε κενά και ελλείψεις σε θέματα πρόσβασης που συνδέονται με την αναπηρία και τις συστάσεις για την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τη σύμβαση ", ενημέρωσε ο κ. Ξέρας

Εν κατακλείδι, ο κ. Υπουργός εξέφρασε τη δέσμευση του οργανισμού που οδηγεί στην έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των συστάσεων και ότι η εγγύηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου βρίσκεται στη βάση όλης της αλβανικής νομοθεσίας και των πολιτικών που αναλαμβάνει η κυβέρνηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου