Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

Ξέρας και Wollfarth: Τα κεντρικά και τοπικά θεσμικά όργανα να εκπληρώσουν τη νομική υποχρέωσή τους για το διορισμό των υπαλλήλων της ισότητας των φύλωνΣυνάντηση υψηλού επιπέδου που εστιάστηκε στους υπαλλήλους της ισότητας των φύλων, πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πρέσβη του ΟΑΣΕ στην Αλβανία, του Υπουργού Εργασίας κ. Ξέρα, του Υπουργού Εσωτερικών, των αναπληρωτών / υπουργών συμβουλίου, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.
Εστιάζοντας στη σημασία της υλοποίησης της ισότητας των φύλων στην κοινωνία, ο Πρέσβης Ευγένιος Wollfarth τόνισε ότι «οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να είναι σε θέση να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, διότι εάν οι γυναίκες δεν συμμετέχουν ισότιμα ​​στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών, της νομοθεσίας και των μηχανισμών επιβολής σε κάθε στάδιο, τότε τα συστήματα που προκύπτουν δεν θα είναι πλήρως δημοκρατικά. "Ο Πρεσβευτής του ΟΑΣΕ έκρινε ότι η Αλβανία καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση του φύλου σε όλες τις σφαίρες της δημόσιας ζωής και τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σκλήρυνση στους νόμους και πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων. Σύμφωνα με τον Πρέσβη Wollfarth, αυτό που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ισότητας των φύλων συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των διεθνών προτύπων του νομικού πλαισίου της Αλβανίας.


Όσον αφορά την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων από τα κεντρικά και τοπικά θεσμικά όργανα για το διορισμό των υπαλλήλων της ισότητας φύλλου, ο κ.. Wollfarth είπε ότι ακόμα ένα μεγάλο μέρος από αυτά τα ιδρύματα δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο νόμο «για την ισότητα των φύλων στην κοινωνία" που εγκρίθηκε το 2008, καλώντας τους όσο πιο σύντομα να διοριστούν αυτοί οι υπάλληλοι με πλήρη απασχόληση.


Ο Υπουργός Εργασίας, μετά από μια σύντομη περιγραφή της κατάστασης της νομοθεσίας της χώρας σχετικά με την ισότητα των φύλων και της ενδοοικογενειακής βίας, σημείωσε ότι η αλβανική κυβέρνηση έχει λάβει σημαντικές νομικές δεσμεύσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, οι οποίες έγιναν πραγματικότητα.


"Οι εργαζόμενοι για την ισότητα των δύο φύλων θεωρούνται βασικά σημεία για να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στα προγράμματα και στα σχέδια, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο", δήλωσε ο υπουργός κ. Ξέρας.


"Αλλά, σύμφωνα με τον υπουργό κ. Ξέρα, μέχρι τώρα μόνο το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Άμυνας έχουν ορίσει έναν υπάλληλο των θεμάτων ισότητας των φύλων με πλήρες ωράριο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο «Για την ισότητα των φύλων ». Επί του παρόντος, στις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε 65 δήμους υπάρχουν τοπικοί εργαζόμενοι σε θέματα ισότητας των φύλων , σε 15 από τους οποίους έχουν συσταθεί ειδικά γραφεία για την ισότητα των φύλων και της ενδοοικογενειακής βίας. "O υπουργός κ. Ξέρας έκανε έκκληση σε όλα τα θεσμικά όργανα να εκπληρώσουν γρήγορα τη νομική υποχρέωση και να διορίσουν προσωπικό και των δύο φύλων, το οποίο θα είναι μια παραπάνω εγγύηση για την ισότητα των φύλων σε όλα τα θεσμικά όργανα και περαιτέρω στην κοινωνία.
Ο υπουργός Εσωτερικών Μπουγιάρ Nishani θεώρησε την ισότητα των φύλων ως έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους, όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και για της κοινωνίας και ως εκ τούτου απαιτεί τη δέσμευση όλων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Nishani, τα θέματα ισότητας των φύλων πρέπει να αντιμετωπιστούν σε τοπικό επίπεδο, καθώς η επίδραση των τοπικών δομών στην κοινωνία είναι πιο άμεση. Ο Υπουργός έφερε το παράδειγμα των θετικών αλλαγών στην κατάσταση της εκπροσώπησης των γυναικών με μπλε στολές, μετά την έγκριση του νόμου και η σχετική απόφαση που προβλέπουν την ανάληψη θετικών μέτρων για τη διασφάλιση της εκπροσώπησης των γυναικών.


Κατά τη σημερινή συνάντηση παρουσιάστηκε επίσης μια αναλυτική μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας της δομής ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα, που πραγματοποιείται από τον ΟΑΣΕ


neavi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου