Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Σταθερό το τραπεζικό σύστημα, πρόκληση η πιστωτική ποιότητα


Σταθερό παρέμεινε το α’ εξάμηνο του 2010 το τραπεζικό σύστημα στην Αλβανία, ενώ πρόκληση γι’ αυτό, παραμένει η πιστωτική ποιότητα, υπογραμμίζεται, στην τελευταία έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της βαλκανικής αυτής χώρας.
Το επίπεδο κεφαλαιοποίησης των τραπεζών χαρακτηρίζεται καλό και δεν παρουσιάζει σημάδια αποδυνάμωσης, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της Αλβανίας.
Τους πρώτους έξι μήνες του 2010, οι κίνδυνοι από εσωτερικές και εξωτερικές οικονομικές εξελίξεις απεφεύχθησαν, ενώ γεγονότα, όπως η μείωση του βασικού επιτοκίου και η διαμόρφωση του πληθωρισμού σε «αποδεκτά» επίπεδα, προσδίδουν θετική δυναμική στο τραπεζικό σύστημα.
Ωστόσο, αυτή η δυναμική - τονίζεται στην έκθεση της κεντρικής τράπεζας - θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση της οικονομικής θέσης επιχειρήσεων και ιδιωτών, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
Εξάλλου, οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις δίνουν ενθαρρυντικά «μηνύματα» ανάκαμψης. Στη διάρκεια αυτή της περιόδου (α΄ εξάμηνο 2010), η παγκόσμια οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,7% σε ετήσια βάση. Οι πληθωριστικές πιέσεις μετριάστηκαν και οι αγορές υπήρξαν περισσότερο σταθερές.

Η κεντρική τράπεζα της Αλβανίας τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου ο τραπεζικός τομέας να παραμείνει υγιής και να διασφαλίζεται η λειτουργία του.
Στην έκθεση της κεντρικής τράπεζας υπογραμμίζεται, επίσης, η ανάγκη για τροποποιήσεις στο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.


Αναδημοσίευση από:Ειδήσεις palo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου