Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
Σεπτέμβριος 2011

Επισκόπηση οικονομικών ειδήσεων από τον αλβανικό τύπο

Συντάκτρια: Χρυσάνθη Πασσάδη – Σύμβουλος ΟΕΥ Α’

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Τιράνωνü  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • ΔΝΤ:  Αναθεώρηση προς τα κάτω εκτιμήσεων ρυθμού ανάπτυξης
Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεσή του “World Economic Outlook”, του Σεπτεμβρίου τ.έ., το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της αλβανικής οικονομίας, το τρέχον έτος, θα διαμορφωθεί τελικά στο 2,5% (στόχος αναθεωρημένου προϋπολογισμού αλβανικής Κυβέρνησης: 5%) και θα παραμείνει σε συγκριτικά χαμηλό επίπεδο και τα επόμενα έτη. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του IMF, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας στην Αλβανία θα είναι της τάξης του 3,5% το 2012 και 4% το 2016. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, το ΔΝΤ εκτιμά ότι φέτος θα διαμορφωθεί στο 3,9% (μέσα στο όριο 3+-1% της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας), το επόμενο έτος (2012) στο 3,5%, ενώ το 2016 θα περιοριστεί στο 3%.

 • Βασικό επιτόκιο: Μείωση στο 5%
Λαμβανομένων υπόψη των ως άνω εκτιμήσεων για διαμόρφωση του πληθωρισμού εντός του ορίου 3+-1%, η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΒοΑ) προχώρησε, στις 29.9.2011, σε μείωση του βασικού επιτοκίου από ποσοστό 5,25% στο 5,00% με στόχο την αναθέρμανση της αγοράς και ιδιαίτερα της κατανάλωσης και των επενδύσεων που εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

§  «Παγκόσμια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2011 – 2012»:
Η Αλβανία στην 78η θέση
Κατά δέκα θέσεις βελτιώθηκε η Αλβανία, καταλαμβάνοντας την 78η θέση στη φετινή “Παγκόσμια Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα 2011 – 2012” του World Economic Forum (WEF), σε σχέση με την αντίστοιχη του 2009 – 2010, στην οποία είχε καταλάβει την 88η.
Όπως είναι γνωστό, η βαθμολογία και κατάταξη των 142 κρατών που καλύπτει η έρευνα γίνεται από το WEF, με βάση στοιχεία που αφορούν 12 τομείς (πυλώνες) της οικονομίας και γενικότερα της κοινωνίας τους, καθώς και με βάση συνεντεύξεις με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου κάθε χώρας, από τους οποίους ζητούνται οι εκτιμήσεις τους για το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Από την έρευνα προέκυψε, ότι ως οι τρεις πλέον προβληματικοί τομείς για την επιχειρηματικότητα στην Αλβανία αναδεικνύονται η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το ύψος της φορολογίας και η διαφθορά και ακολουθούν οι φορολογικοί κανονισμοί και η μη αποδοτική κρατική γραφειοκρατία.

 • INSTAT: Διαφοροποίηση κατά κεφαλή εισοδήματος ανά περιφέρεια
Μεγάλες διαφοροποιήσεις στο κατά κεφαλή εισόδημα και την ευημερία των πολιτών στις διάφορες περιοχές της χώρας, διαπιστώθηκαν σε έρευνα που διενεργήθηκε από την  αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (ΙNSTAT) και για την πραγματοποίηση της οποίας, οι 12 διοικητικές περιφέρειες της χώρας εντάχθηκαν σε 3 στατιστικές ενότητες, του Νότου (Μπεράτι, Φιέρι, Αργυρόκαστρο, Κορυτσά και Αυλώνα), του Κέντρου (Ελμπασάν και Τίρανα) και του Βορρά.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κατά κεφαλή ΑΕΠ στα Τίρανα, όπου διαμένει το 25% του συνόλου των 3,2 εκατ. κατοίκων της χώρας και συνεισφέρει κατά 37,9% στο ΑΕΠ της, ανήλθε το 2009 στα 4.126 €, ποσό κατά πολύ υψηλότερο του μέσου όρου στην Αλβανία, ύψους 2.728 €. Ως η δεύτερη πλουσιότερη αναδείχτηκε η περιφέρεια του Δυρραχίου, με κατά κεφαλή ΑΕΠ 2.566 € και ακολούθησαν οι Kukes (2.537 €), Αυλώνα (2.496 €) και Berat (2.456 €), ενώ στις περιφέρειες Αργυρόκαστρου και Κορυτσάς, το κατά κεφαλή ΑΕΠ διαμορφώθηκε το ίδιο έτος (2009) στα 2.131 και 2.112 €, αντίστοιχα.

 • Μεταναστευτικά εμβάσματα: Περαιτέρω μείωση το Α΄ εξάμηνο 2011
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΒοΑ), μειωμένα και το Β΄ τρίμηνο τ.έ. ήταν τα μεταναστευτικά εμβασμάτων στη χώρα, τα οποία περιορίστηκαν στα 189 εκατ. €, σε σχέση με 219 € το ίδιο διάστημα του 2010 (πτώση ποσοστού 13,7%). Συνολικά, στα τέλη του Α΄ εξαμήνου τ.έ., τα μεταναστευτικά εμβάσματα ανέρχονταν στα 342 εκατ. €, έναντι 389 εκατ. € του Α΄ εξαμήνου του 2010.
Σημειώνεται, ότι με βάση τα στοιχεία της ΒοΑ, τα μεταναστευτικά εμβάσματα έπεσαν το 2010 στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 7ετίας, διαμορφούμενα στα 690 εκατ. €, έναντι 781 εκατ. € το 2009 και 774 εκατ. € το 2004.

 • Δημόσια έσοδα: Περαιτέρω μείωση το τρέχον έτος
Χαμηλότερος από το στόχο του αναθεωρημένου προϋπολογισμού ήταν ο ρυθμός αύξησης των δημόσιων εσόδων στη χώρα, τα οποία στα τέλη Αυγούστου τ.έ. ανέρχονταν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Οικονομικών της Αλβανίας, στα 206 δις αλβ. λεκ.
Μετά την κατά 8,6% άνοδο των εσόδων το 2010, η αλβανική Κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο την περαιτέρω αύξησή τους κατά 11,5% το τρέχον έτος, ποσοστό που όμως πλέον κρίνεται αδύνατο να επιτευχθεί. Όπως διαπιστώνεται, παρά την υποχρεωτική εγκατάσταση ταμειακών μηχανών, μέτρο που ισχύει για όλους τους εμπόρους από τα τέλη του 2010, οι εισπράξεις του κράτους από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης –που αποτελούν το 50% των φορολογικών εσόδων του κράτους– σημειώνουν το 8μηνο Ιαν. – Αυγούστου τ.έ. αύξηση της τάξης του 0,4% και 3,2%, αντίστοιχα, επίπεδο συγκριτικά χαμηλό, το οποίο αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της αγοραστικής δύναμης και της εγχώριας κατανάλωσης (η οποία με βάση τα στοιχεία της ΙNSTAT, το Α΄ τρίμηνο τ.έ. σημείωσε πτώση 6% περίπου).
Ανησυχητικό κρίνεται και το αυξανόμενο έλλειμμα στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, όπου οι δαπάνες διευρύνθηκαν στα 55,5 δις αλβ. λεκ, έναντι 32 δις αλβ. λεκ εσόδων, εξέλιξη που καθιστά αναγκαία τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος πλαισίου και κυρίως την εξέταση του ενδεχόμενου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

 • INSTAT: Αποτελέσματα έρευνας για διαφθορά
Όπως κατέδειξε έρευνα που διενεργήθηκε από την αλβανική Στατιστική Υπηρεσία (ΙNSTAT), ποσοστό 19,3% από τους 5.000 ερωτηθέντες Αλβανούς πολίτες παραδέχτηκε ότι έχει δωροδοκήσει τουλάχιστον μία φορά δημόσιους λειτουργούς, ενώ ποσοστό 28,3%, ηλικίας 18 μέχρι 64 ετών, απήντησε ότι έχει εμπλακεί άμεσα ή έμμεσα σε περίπτωση δωροδοκίας το 2010. Ως ο πλέον διεφθαρμένος κλάδος αναδείχτηκε αυτός της υγείας, με ένα ποσοστό 71% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι δωροδόκησε γιατρούς για καλύτερη περίθαλψη σε δημόσια νοσοκομεία, 47% νοσοκόμες και 14% αστυνομικούς.
Το ποσό της δωροδοκίας ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 43,00 €, ενώ το 70% των πολιτών δήλωσε ότι δωροδοκεί για καλύτερη εξυπηρέτηση, 9% για επίσπευση διαδικασιών και 12% για την ολοκλήρωσή τους ή ευμενή μεταχείριση.  Επίσης, το φαινόμενο επιτείνεται σε αγροτικές περιοχές, επικρατεί σε υψηλότερο βαθμό μεταξύ των γυναικών (21,3%) έναντι των ανδρών (17%) και, όπως προέκυψε από τις απαντήσεις όσων ρωτήθηκαν, σε 30% των περιπτώσεων το ποσό καταβάλλεται από τους πολίτες εθελοντικά, σε 50% ζητείται σιωπηρά και σε 10% ρητά από δημόσιους υπαλλήλους ή μεσάζοντες. Το πλέον ανησυχητικό, όμως εύρημα, κατά τους ερευνητές, εντοπίζεται στο γεγονός, ότι μόνο 1% των πολιτών καταγγέλλουν τη δωροδοκία στις Αρχές, ενώ το 45% των ερωτηθέντων που έχουν δωροδοκήσει κάποιο/α άτομο/α θεωρούν τη δωροδοκία συνήθη πρακτική.


ü  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΕΞ EΛΛΑΔΑΣ – ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 • Επίσκεψη εργασίας ΓΓ ΥΠΕΞ Πρέσβη κ. Ι.-Α. Ζέπου, Τίρανα, 8.9.2011
Στο σύνολό τους τα αλβανικά ΜΜΕ αναφέρθηκαν στην επίσκεψη εργασίας που πραγματοποίησε την Πέμπτη, 8.9.2011, στα Τίρανα ο ΓΓ του ΥΠΕΞ της χώρας μας Πρέσβης κ. Ιωάννης-Αλέξιος Ζέπος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας κ. Sali Berisha, τον Αναπλ. Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών κ. Edmond Haxhinasto και τον ομόλογό του κ. Gazmend Turdiu. Όπως ανακοινώθηκε και από το Γραφείο του Αλβανού Π/Θ, στη συνάντηση του κ. Ζέπου με τον κ. Berisha, συζητήθηκαν θέματα διμερούς συνεργασίας και επαναβεβαιώθηκαν οι πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, η δέσμευση των δύο πλευρών για την ανάπτυξη άριστων φιλικών σχέσεων καλής γειτονίας και την εδραίωση της συνεργασίας σε όλους τους τομείς, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ. Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Haxhinasto, ο ΓΓ του ΥΠΕΞ της χώρας μας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι από τους κυριότερους υποστηρικτές στις προσπάθειες που καταβάλλει η Αλβανία για την ευρωπαϊκή της ολοκλήρωση, εκτίμησε θετικά τη συμβολή των Αλβανών που ζουν στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι είναι σημαντική γέφυρα για τη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και διαβίβασε πρόσκληση του Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Σταύρου Λαμπρινίδη προς τον ομόλογό του να επισκεφθεί την Αθήνα. Ο κ. Haxhinasto με τη σειρά του ευχαρίστησε για τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας, επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε ότι σχέσεις με την Ελλάδα είναι ουσιαστικές.

 • Επίσκεψη εργασίας Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας κ.κ. Στ. Λαμπρινίδη και Fr. Frattini, Τίρανα, 12.9.2011
Τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα κοινή επίσκεψη εργασίας των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, κ.κ. Σταύρου Λαμπρινίδη και Franco Frattini, στη διάρκεια της οποίας συναντήθηκαν διαδοχικά με τον Αναπληρωτή Π/Θ και Υπουργό Εξωτερικών κ. Edmond Haxhinasto, τον Πρωθυπουργό κ. Sali Berisha, τον Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πρόεδρο του Σοσιαλιστικού Κόμματος κ. Edi Rama και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Bamir Topi.
Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της αλβανικής Κυβέρνησης, ο Π/Θ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τις δύο φίλες χώρες και τις Κυβερνήσεις τους για τη βοήθεια που έχουν προσφέρει στην οικοδόμηση της δημοκρατίας στην Αλβανία και στις διαδικασίες ολοκλήρωσης, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ, η άρση του καθεστώτος των θεωρήσεων και η πορεία  για ένταξη στην ΕΕ, επισήμανε ότι οι 12 προτεραιότητες της ΕΕ αποτελούν την ατζέντα του έργου της  αλβανικής Κυβέρνησης και ενημέρωσε τους δύο Υπουργούς για το έργο και τα επιτεύγματά της, με στόχο την εφαρμογή των προτεραιοτήτων αυτών, καθώς και για την ανάληψη σειράς άλλων σημαντικών μεταρρυθμίσεων που θα στηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Οι δύο Υπουργοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την επίσκεψη και διαβεβαίωσαν τον  Π/Θ,  ότι οι δύο χώρες που εκπροσωπούν, η Ιταλία και η Ελλάδα, είναι όχι μόνο καλοί γείτονες, αλλά και φίλοι και μεγάλοι σύμμαχοι της Αλβανίας στη διαδικασία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Επίσης, επισήμαναν, ότι η επίσκεψή τους πραγματοποιείται σε μια σημαντική για την πορεία αυτή της Αλβανίας στιγμή και αποσκοπεί στο να στηρίξει τις προσπάθειες της χώρας για την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων που έχει προσδιορίσει η ΕΕ.
Σύμφωνα με αντίστοιχη ανακοίνωση τύπου της ΠτΔ, ο κ. Bamir Topi, αφού καλωσόρισε τους δύο Υπουργούς, εκτίμησε θετικά την υποστήριξη και τη συνεχή βοήθεια της ΕΕ προς την Αλβανία, σε σημαντικές και ιστορικές στιγμές για την ανάπτυξη και τη μεταρρύθμιση της χώρας, για την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και την ενίσχυση του κράτους δικαίου, καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των ποιοτικών κριτηρίων για την ένταξη στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. «Και οι επισκέψεις αυτές ανώτερων εκπροσώπων των χωρών της ΕΕ στην Αλβανία είναι απτή απόδειξη της υποστήριξης αυτής προς τη χώρα μας» επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι «η πραγματοποίηση των μεταρρυθμίσεων – κλειδιών που διασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση του μακροχρόνιου έργου και των προσδοκιών του αλβανικού κράτους και του αλβανικού λαού για ενσωμάτωση στην ΕΕ, αποτελούν προτεραιότητα  των δράσεων και δεσμεύσεων όλων των θεσμών μας».

 • Συμφωνητικό συνεργασίας Εμπορικών – Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Θεσσαλονίκης και Τιράνων
Την απόφασή τους για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση της μεταξύ τους συνεργασίας, που ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 1998, επιβεβαίωσαν τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Τιράνων, κατά την υπογραφή «Συμφωνητικού Συνεργασίας» τους, στις 29.9.2011, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τον αλβανικό τύπο, στη συνάντηση των Προέδρων των δύο Επιμελητηρίων, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Δημήτρης Μπακατσέλος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας σε ότι αφορά την εξέλιξη του διμερούς εξωτερικού εμπορίου, σημειώνοντας ότι «Η Ελλάδα θεωρεί την Αλβανία έναν σημαντικό οικονομικό εταίρο, όπως και τις άλλες γειτονικές χώρες, και ως εκ τούτου μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων». Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Τιράνων κ. Nikolin Jaka δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος, είτε στις εμπορικές συναλλαγές, είτε στις επενδύσεις, αλλά σήμερα συζητήσαμε και υπογράψαμε μια συμφωνία συνεργασίας, με στόχο την αύξηση αυτών των σχέσεων, των εμπορικών συναλλαγών και των επενδύσεων των Ελλήνων στην Αλβανία». Επίσης, ο κ. Μπακατσέλος ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Τιράνων, για την επικείμενη συμμετοχή σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου, στη 18η Διεθνή Εκθεση Αλβανίας που θα πραγματοποιηθεί από 25 -30 Νοεμβρίου 2011 στα Τίρανα και διοργανώνεται από τη ΔΕΘ ΑΕ (βλ. και ακολούθως ενότητα  εκδηλώσεων).


ü  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

 • Στην AMC του Ομίλου Cosmote η 2η άδεια κινητής τηλεφωνίας 3G στην Αλβανία
Στην πλειοδότρια εταιρεία AMC του Ομίλου Cosmote χορηγήθηκε η 2η άδεια κινητής τηλεφωνίας 3G στην Αλβανία, όπως ανακοινώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τον Πρόεδρο της αλβανικής Αρχής Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Electronic and Postal Communications Authority/AKEP, www.akep.al),.
Σύμφωνα με την ως άνω αλβανική Αρχή, η προσφορά της AMC ήταν ύψους 15,1 εκατ. €, έναντι 12,9 εκατ. € που προσέφερε η Eagle Mobile (των τουρκικών Calik Group και Turk Telekom), η οποία συμμετείχε, επίσης, στη διαγωνιστική διαδικασία (η Plus Communications Sh.A. δεν έλαβε μέρος στο διαγωνισμό).
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της AMC κ. Δημήτρης Μπλάτσιος, δήλωσε, μεταξύ άλλων «Έχουμε μπροστά μας σημαντικές αλλαγές στην αγορά των υπηρεσιών 3ης γενιάς. Η AMC είναι η εταιρεία που θα αλλάξει ριζικά τις μονοπωλιακές συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι σήμερα στον τομέα 3G. Περιμέναμε με υπομονή να μας δοθεί η ευκαιρία να προσφέρουμε στους Αλβανούς καταναλωτές αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες δεδομένων, βασισμένες στις τελευταίες και πλέον προηγμένες τεχνολογίες 3ης γενιάς. Οι συνδρομητές μας απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επικοινωνίας σε κάθε περιοχή σε ολόκληρη τη χώρα και τώρα θα είμαστε σε θέση να τους προσφέρουμε και πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες δεδομένων, με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Μία νέα εποχή στις τηλεπικοινωνίες ξεκίνησε».
Σημειώνεται, ότι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας σήμερα στην Αλβανία ανέρχεται σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, πάνω από 140% (έναντι 10,2% μόνο της σταθερής τηλεφωνίας), με τον αριθμό των χρηστών να εκτιμάται πλέον στα 4,75 εκατ. άτομα (Δεκ. 2010: 4.547.807 χρήστες).

 • Πώληση μεριδίου 16,7% εταιρείας ALBtelecom
Την απόφαση της αλβανικής Κυβέρνησης να προχωρήσει, στα τέλη (28/10) Οκτωβρίου τ.έ., σε δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, με τιμή έναρξης το ποσό των 34 εκατ. € (46,5 εκατ. $), για την πώληση του μεριδίου 16,7% (2.515.255 μετοχές) που κατέχει το αλβανικό Δημόσιο στην εταιρεία σταθερής τηλεφωνίας και παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου ALBtelecom, ανακοίνωσε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας.
Σημειώνεται, ότι μετοχικό ποσοστό 76% της ALBtelecom περιήλθε το 2007 στον τουρκικό όμιλο Çalik Holding και Turk Telekom, έναντι 120 εκατ. € (164,2 εκατ. $). Ο αριθμός των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας της ALBtelecom, που το 2010 σημείωσε έσοδα ύψους 114,5 εκατ. €, ανέρχεται σήμερα στα 290.000 άτομα περίπου και η εταιρεία κατέχει μερίδιο της τάξης του 80% του κλάδου στην αλβανική αγορά.

 • Εξαγορά Intersig Sh.A. από Vienna Insurance Group
Υπό την έγκριση της Αρχής Ανταγωνισμού τελεί συμφωνία μεταξύ της Vienna Insurance Group (Wiener Versicherung Gruppe AG) και της Intersig Sh.A. για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου, 75% των μετοχών πλέον μίας, της αλβανικής ασφαλιστικής εταιρείας. Η αυστριακή επιχείρηση, στην οποία έχει ήδη περιέλθει το 2007 η Sigma Ασφαλιστική, μετά την ολοκλήρωση και της νέας αυτής εξαγορά θα αυξήσει το συνολικό μερίδιό της στην ασφαλιστική αγορά της Αλβανίας στο 30%, με έμφαση στις ασφάλειες αυτοκινήτων, όπου θα καταλάβει κυρίαρχη θέση.
Η Intersig Sh.A. (http://www.intersig.com.al/), η οποία ιδρύθηκε το 2001, με 13 υποκαταστήματα και 140 σημεία πώλησης, έχει παρουσία και στις 12 περιφέρειες της χώρας, ενώ το 2010 κατείχε την 6η θέση και μερίδιο 9% της αλβανικής ασφαλιστικής αγοράς.

 • Tirana Bank γιορτάζει τα 15 χρόνια  λειτουργίας της στην Αλβανία
Τα 15 χρόνια λειτουργίας της στην Αλβανία γιορτάζει η Tirana Bank, μέλος του ελληνικού ομίλου Piraeus Bank Group, που αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυμα που  ξεκίνησε να δραστηριοποιείται, το Σεπτέμβριο του 1996, στην Αλβανία. Σήμερα διαθέτει  56 καταστήματα και γραφεία αντιπροσωπείας και περισσότερα από 85 ΑΤΜ, σε ολόκληρη τη χώρα, κατέχοντας την 3η θέση μεταξύ των τραπεζών από άποψη πυκνότητας δικτύου, τη 2η από άποψη μεριδίου αγοράς στα δάνεια και την 4η από άποψη ύψους καταθέσεων.


ü  ΥΠΟΔΟΜΕΣ

 • Η ελληνική IONIOS SA ανάδοχος του έργου της κατασκευής του νέου λιμανιού των Αγ. Σαράντα
Η ελληνική εταιρεία IONIOS SA αναδείχτηκε νικήτρια του διαγωνισμού για την εμβάθυνση και επιμήκυνση της προβλήτας του λιμανιού των Αγ. Σαράντα, οι εργασίες στο οποίο θα αρχίσουν άμεσα και θα ολοκληρωθούν σε 12–13 μήνες. Υπογράφοντας τη σχετική συμφωνία από αλβανικής πλευράς, ο αρμόδιος για τις μεταφορές Υφυπουργός κ. Ernest Noka ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα έργα στο λιμάνι των Αγ. Σαράντα, ώστε να εξυπηρετούνται και κρουαζιερόπλοια, εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της Αλβανίας για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, η προσφορά της ελληνικής εταιρείας ανήλθε στα 4,7 εκατ. δολλ. ΗΠΑ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, ήταν 6,7 εκατ. δολλ. ΗΠΑ και στο διαγωνισμό συμμετείχαν έξι ενδιαφερόμενοι.
Η έναρξη της τελετής εγκαινίων της ανακατασκευής πραγματοποιήθηκε στις 29.9.2011, με την παρουσία του Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας κ. Παναγιώτη Λαμπρίδη.

 • Σχεδιασμός νέου Δημάρχου Τιράνων
Τα έργα που προτίθεται να υλοποιήσει στην αλβανική Πρωτεύουσα παρουσίασε ο νέος Δήμαρχος κ. Lulzim Basha, σε συνάντησή του με τον επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΣΕ στην Αλβανία Πρέσβη κ. Eugen Wolfarth, στις 20.9.2011.
Ειδικότερα, ο κ. Basha αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναγκαιότητα παρεμβάσεων στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, του περιβάλλοντος και της διευκόλυνσης της κυκλοφορίας, όπως και στην πρόθεσή του να κατασκευάσει ένα νέο πάρκο εκτός της πόλης, με γενικότερο στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής και των συνθηκών διαβίωσης όλων των κατοίκων. Επιπλέον, στη συνάντηση επισημάνθηκε η αναγκαιότητα χορήγησης των προβλεπόμενων αδειών με διαφανείς και one-stop διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή – πλήρης εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας.

 • Συνεργασία Αλβανίας – πΓΔΜ
Την εντατικοποίηση της συνεργασίας τους, με έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών, συζήτησαν, μεταξύ άλλων ο Αλβανός Π/Θ κ. Sali Berisha σε συνάντησή του με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Ολοκλήρωσης της πΓΔΜ Mrs. Teuta Arifi, κατά την επίσκεψή της στη χώρα, στις αρχές Σεπτεμβρίου τ.έ.. Ειδικότερη αναφορά έγινε στη σιδηροδρομική γραμμή που θα δώσει στην πΓΔΜ πρόσβαση στα αλβανικά λιμάνια, καθώς και στους οδικούς άξονες του Arbri –που θα μειώσει την απόσταση Τιράνων – Σκοπίων κατά 100 χλμ.– και Τίρανα – Ελμπασάν, ο οποίος αποτελεί μέρος του Διαδρόμου 8.

ü  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙA – Υ/Η ΕΡΓΑ (HPP)

 • 1ο Επενδυτικό Forum HΠΑ – Αλβανίας, Νέα Υόρκη, 19 .9.2011
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αλβανού Π/Θ στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Sali Berisha συμμετείχε και στο 1ο Επενδυτικό Συνέδριο ΗΠΑ – Αλβανίας, το οποίο διοργανώθηκε από την Developing Markets Associates Limited (DMA) http://www.developingmarkets.com/dma/, το Γενικό Προξενείο της Αλβανίας στη Ν.Υ. και το Overseas Private Investments Corporation (OPIC), http://www.opic.gov/, στις 19.9.2011 στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, το Συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι 100 περίπου αμερικανικών εταιρειών, όπως των Google, Coca Cola, Alcoa Inc (Aluminum Company of America), American Express, Bechtel Group, the Chartis, UBS, Patton Boggs, Marriot Group, Behre Dolbear, Morgan Stanley κ.ά., καθώς και των πετρελαϊκών Bankers Petroleum, Stream Oil & Gas και Sky Petroleum.
Από αλβανικής πλευράς, παρόντες στο Forum ήταν, μεταξύ άλλων, οι Υπουργοί Εξωτερικών και Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ.κ. Edmond Haxhinasto και Aldo Bumçi, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας κ. Ardian Fullani και η CEO της Albanian Investment Development Agency (AIDA) κα Eneida Guria. Στην ομιλία του στο Συνέδριο, ο κ. Berisha αναφέρθηκε στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, στη δημοσιονομική κατάσταση, στις εξελίξεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας, στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί, όπως και στην ανοδική πορεία των επενδύσεων και κάλεσε τις αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στην Αλβανία, διαβεβαιώνοντάς τους, για το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που θα συναντήσουν. Το πλήρες πρόγραμμα του Forum, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα των διοργανωτών, στη θέση:

 • Eνημερωτική ημερίδα EBRD “Albania Hydropower Investment Forum”, Hotel Sheraton, Τίρανα, 3.11.2011
Ενημερωτική εκδήλωση, με  τίτλο Albania Hydropower Investment Forum”, διοργανώνει την Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011, στο ξενοδοχείο “Sheraton Hotel”, το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στα Τίρανα.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση, δεδομένης της σημασίας που αποδίδεται στην περαιτέρω ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων στην Αλβανία και με στόχο την προσέλκυση και ενημέρωση δυνητικών επενδυτών, στο Forum θα παρουσιαστεί το ισχύον στη χώρα θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την υδροηλεκτρική ενέργεια, οι δυνατότητες επενδύσεων στον τομέα και οι χρηματοδοτήσεις που προσφέρονται από χρηματοδοτικούς οργανισμούς και την EBRD, εκπρόσωποι της οποίας θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση. Εκπρόσωποι ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην εκδήλωση καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο e-mail: alickola@ebrd.com (τηλ.: 00355 4 2232898, 9), διευκρινίζοντας και εάν ενδιαφέρονται για κατ’ ιδίαν συνάντηση με εκπρόσωπο της Τράπεζας.
Οι ενδιαφερόμενοι για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης – πρόσκλησης της EBRD, μπορούν να το αναζητήσουν από το Γραφείο μας στο e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr.
Σημειώνεται, ότι πληροφορίες για το πρόγραμμα της EBRDWestern Balkans Sustainable Energy Direct Financing” που αφορά και εγκατεστημένες στην Αλβανία μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις περιέχονται στην ιστοσελίδα http://websedff.com/files/wbff-2.pdf.


ü  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

 • Επιβολή ποινής  σε 11 εταιρείες πετρελαιοειδών
Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του αλβανικού Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, μετά από πρόταση της Κεντρικής Τεχνικής Επιθεώρησης (Technical Central Inspectorate), που είναι το αρμόδιο όργανο για τον έλεγχο της αγοράς υδρογονανθράκων στην Αλβανία, αποφασίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου τ.έ. η αφαίρεση για 30 ημέρες των αδειών λειτουργίας 11 εταιρειών εμπορίας πετρελαίου και αερίου, δεδομένου ότι, όπως διαπιστώθηκε, δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια, όσον αφορά την αποθεματική δυναμικότητα/ικανότητά τους.
Ειδικότερα, πρόκειται για τις "Refraktare" Sh.A, "Glob Oil" Sh.A, "Gleand Oil"Sh.A., "Marash Oil" Sh.A., "KX Petrol" Sh.A., "Ylli Artemis" Sh.A., "General Lubrifikant" Sh.A., "L.C" Sh.A., "Rom Petrol" Sh.A., "ER - AR" Sh.A. και "Leksoil Elika" Sh.A..

 • Αφαίρεση αδειών παραχώρησης 55 εταιρειών εξόρυξης
Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου του αλβανικού Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας, αποφασίστηκε η έναρξη από 6.9.2011 της διαδικασίας αφαίρεσης των αδειών 55 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο μεταλλευτικό – εξορυκτικό κλάδο.
Η απόφαση λήφθηκε μετά από σειρά επιθεωρήσεων της αρμόδιας αλβανικής Αρχής National Agency on Natural Resources (AKBN, http://www.akbn.gov.al/), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε, ότι οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραχώρησης δεν εκπληρούσαν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις τους και είτε είχαν διακόψει τις εργασίες εξόρυξης ή/και είχαν παραλείψει να υποβάλουν το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους για το 2011 ή για προηγούμενα έτη.


ü  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

§  Εκδηλώσεις προς τιμή των οικονομικών συνεργατών των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία: 5ο Ελληνο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Forum, 24.11.2011 – Ελληνική συμμετοχή στη 18η Διεθνή Έκθεση, Τίρανα, 25 – 30.11.2011
Την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011 (ξενοδοχείο Sheraton), θα πραγματοποιηθεί, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, το φετινό 5ο Ελληνο-Αλβανικό Επιχειρηματικό Forum, με γενικό τίτλο «Μια γέφυρα μέσα από νέες ιδέες».
Οι θεματικές του Forum, που εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων προς τιμή των οικονομικών συνεργατών των ελληνικών επιχειρήσεων στην Αλβανία και θα διοργανωθεί από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα, με τη συνεργασία της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας, θα εστιάσουν στο ισχύον στην Αλβανία θεσμικό - επενδυτικό καθεστώς, στη διμερή οικονομική και επιχειρηματική συνεργασία, στο σχεδιασμό κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσής τους, καθώς και στη συνεισφορά των επενδυτών και επιχειρήσεων της χώρας μας στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονομίας και τη στήριξη της κοινωνικής ευημερίας.
Η ελληνική παραγωγή και η δυναμική των επιχειρήσεων της χώρας μας θα προβληθεί, παράλληλα, στη φετινή Διεθνή Έκθεση «18th International Fair 2011» (της Klik Ekspo Group), που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο των Τιράνων, από  25 – 30 Νοεμβρίου 2011, με ιδιαίτερα αξιόλογη επίσημη ελληνική συμμετοχή, η οποία διοργανώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ ΑΕ).
Επιπλέον και με στόχο την ευρύτερη προβολή του Forum και της ελληνικής συμμετοχής στη 18η Διεθνή Έκθεση 2011, έχει σχεδιαστεί για το ίδιο χρονικό διάστημα σειρά προωθητικών ενεργειών στα αλβανικά ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες κ.ά. έντυπα). Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις ως άνω εκδηλώσεις, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στα Τίρανα (τηλ. ++355 4 2247323, 2228980, fax: ++355 4 2228979, e-mail: ecocom-tirana@mfa.gr).

 • RealEX Tirana 2011, Τίρανα,  6 – 8.9.2011
Το 3ήμερο 6 – 8.9.2011 πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα η 1η εκθεσιακή εκδήλωση για την αγορά ακινήτων και τις επενδύσεις στον τομέα στην Αλβανία «RealEX Tirana 2011».
Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος και ελληνικές ή/και ελληνικών συμφερόντων εταιρείες του κλάδου των κατασκευών και των δομικών υλικών, που δραστηριοποιούνται στην Αλβανία, μεταξύ των οποίων, η AΝΤΕΑ Cement Sh.A. του ομίλου ΤΙΤΑΝ (http://www.anteacement.com/), η ΑLUMIL Albania SH.p.k. του Ομίλου ALUMIL (http://www.alumil.com/page/default.asp?la=1&id=9), η Bauer Haus – Ξύλινα Σπίτια (www.bauerhaus.gr) και η MT GROUP (www.mtconstruction.net), σε συνεργασία με την J&P ABAΞ. Eπίσης, στη «RealEX Tirana 2011» συμμετείχαν και εταιρείες DIY και πώλησης εργαλείων κ.λπ. συναφών ειδών στην Αλβανία, όπως η MEGATEK, υπεραγορά τεχνικού και οικιακού εξοπλισμού (http://www.megateksa.com/) και η Albanian Machinery & Tools (AM&T, αποκλειστικός διανομέας των Black & Decker, De Walt & Stanley).
Από τις συμμετοχές των λοιπών ξένων χωρών, αξιόλογη ήταν η παρουσία της γερμανικής Lindner Group, η οποία έχει σχεδιάσει και κατασκευάζει σε έκταση 210.000 τ.μ. στην Κοινότητα Preza, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο των Τιράνων, το πρώτο επιχειρηματικό πάρκο της χώρας, το Tirana Business Park (www.tiranabusinesspark.com, «Μία πόλη έξω από την πόλη»).

 • Ημερίδα Παγκόσμιας Τράπεζας: «Για μια καλύτερη διακυβέρνηση»,
Τίρανα, 13.9.2011
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού τύπου, σε συνέντευξη που παραχώρησε η Δ/ντρια της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αλβανία και Περιφερειακή Συντονίστρια για τη Ν.Α. Ευρώπη κα Jane Armitage, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ημερίδας με θέμα «Για μια καλύτερη διακυβέρνηση», που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα, στις 13.9.2011 και στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό και ο Π/Θ της χώρας κ. Sali Berisha, διατύπωσε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες συστάσεις:
-    Άμεση καταπολέμηση της διαφθοράς, καθότι παρά τις επιτυχίες, η Αλβανία εμφανίζεται ως η χώρα με τη μεγαλύτερη διαφθορά στα Βαλκάνια.
-    Επίλυση του ιδιοκτησιακού, γεγονός που θα βοηθήσει στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων.
-    Προσπάθειες από πλευράς Κυβέρνησης για μείωση του δημόσιου χρέους
-    Μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, με αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή/και με εξομοίωση της ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών.
Σημειώνεται, ότι δεδομένου του μεγάλου ελλείμματος, εκτιμώμενου ύψους 34 δις αλβ. λεκ, του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, με τις δημόσιες δαπάνες να υπολογίζονται φέτος στα 51,2 δις και τις εισφορές στα 34 δις αλβ. λεκ, ο Αλβανός Π/Θ ανακοίνωσε πρόσφατα την πρόθεση της Κυβέρνησης να επανεξετάσει τα ισχύοντα σήμερα όρια ηλικίας των 60 ετών για τις γυναίκες και 65 για τους άνδρες, λαμβανομένης υπόψη και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.


ü  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

 • Καλλυντικά
Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, σχεδόν εξ ολοκλήρου (κατά 95%) από εισαγωγές καλύπτεται η ζήτηση καλλυντικών στην Αλβανία, δεδομένου ότι η εγχώρια παραγωγή είναι πολύ περιορισμένη και αφορά κυρίως προϊόντα που παράγονται από μικρές μονάδες ή ινστιτούτα αισθητικής.
Επίσης, διαπιστώνεται σαφής προτίμηση των καταναλωτών για τα εισαγόμενα είδη, καθώς και για τα προϊόντα αναγνωρίσιμων ξένων εταιρειών. Η κυριότερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών καλλυντικών της Αλβανίας είναι η Ιταλία (από την οποία όμως εισάγονται και προϊόντα παραγωγής άλλων χωρών), με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τέταρτη θέση. Η αξία των αλβανικών εισαγωγών καλλυντικών κ.λπ. συναφών ειδών, για το σύνολο του κεφαλαίου 33 της εναρμονισμένης ονοματολογίας (HS 33), ανήλθε το 2010 σε περισσότερα από 32 εκ. ευρώ, το 8.7% των οποίων προήλθε από την Ελλάδα.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερα στοιχεία για την αλβανική αγορά καλλυντικών, μπορούν να αναζητήσουν συνοπτικό σημείωμα του Γραφείου μας στην ιστοσελίδα μας http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=31051.

 • Τουριστική βιομηχανία
Παρά την αύξηση της τουριστικής κίνησης, μειωμένα εμφανίζονται τα έσοδα της χώρας από τον τουρισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΒοΑ). Ειδικότερα, τα εν λόγω έσοδα μειώθηκαν το Β΄ τρίμηνο τ.έ. σε ποσοστό της τάξης του 10% και περιορίστηκαν στα 240 εκατ. €, έναντι 265 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010 και 250 και 299 εκατ. €, το Β΄ τρίμηνο του 2008 και 2009, αντίστοιχα.
Συνολικά, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2011, τα έσοδα της Αλβανίας από τον τουρισμό και παρά την κατά 40% αύξηση της τουριστικής κίνησης στη χώρα, μειώθηκαν στα 415 εκατ. €, σε σχέση με 426 εκατ. € του Α΄ εξαμήνου 2010.
Επίσης, σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία της ΒοΑ, μεταξύ 2006 και 2010, ενώ ο αριθμός των ξένων που επισκέφθηκε τη χώρα σχεδόν διπλασιάστηκε, τα έσοδα από τον τουρισμό την ίδια 5ετία αυξήθηκαν κατά 50% μόνο, δυσαναλογία που κατά κύριο λόγο αποδίδεται στο γεγονός, ότι μεγάλο μέρος των τουριστών διέρχεται από τη χώρα transit και διαμένει μόνο μία νύχτα στην Αλβανία.


ü  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 • Παρουσίαση Έκθεσης αποστολής ΟΑΣΕ στην Αλβανία στο Μόνιμο Συμβούλιο του ΟΑΣΕ στη Βιέννη
Με σειρά δημοσιευμάτων, στο σύνολο σχεδόν του αλβανικού τύπου έγινε αναφορά στην ετήσια Έκθεση που παρουσίασε ο επικεφαλής της Αποστολής του ΟΑΣΕ στην Αλβανία Πρέσβης κ. Eugen Wolfarth στο Μόνιμο Συμβούλιο του Οργανισμού στη Βιέννη στις 8.9.2011. Στην Έκθεση σημειώνεται ως το μεγαλύτερο επίτευγμα η κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες με βιομετρικά διαβατήρια, ενώ ως σοβαρότερο πολιτικό ζήτημα το πολιτικό αδιέξοδο που συνεχίζεται από το 2009 και δεν επιτρέπει την ψήφιση νομοσχεδίων που απαιτούν τα 3/5 της πλειοψηφίας της Βουλής. Μόνο όταν όλοι συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει πραγματικά να είσαι κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε ένα δημοκρατικό σύστημα θα μπορέσει να σημειωθεί αισθητή πρόοδος στην ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, τονίζεται, μεταξύ άλλων, στην Έκθεση. 

 • Απογραφή
Σε σημαντικό μέρος της αρθρογραφίας του αλβανικού τύπου, ολόκληρο το μήνα, σχολιάστηκε το ζήτημα της απογραφής του πληθυσμού και των κατοικιών στην Αλβανία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 21η Οκτωβρίου. Στην απογραφή αντιτέθηκαν έντονα οι μειονότητες που, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί τους, ανεξάρτητα από τις εκκλήσεις της Κυβέρνησης, θα απέχουν οριστικά και δεν θα απαντήσουν σε καμία ερώτηση που περιέχει το ερωτηματολόγιο.
Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τη Γεν. Δ/ντρια της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας κα Ines Nurja, στόχος της απογραφής που διενεργείται από τους υπαλλήλους της INSTAT και 12.000 άτομα που προσλήφθηκαν και εκπαιδεύτηκαν για την υλοποίηση του έργου, είναι να καταγράψει όλους τους πολίτες που ζουν μόνιμα στη χώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου